Naisten väliset eroottiset suhteet

Martti Nissinen

Passiiviseen luokkaan kuuluvan henkilön, erityisesti naisen, aktiivinen seksuaalirooli ymmärrettiin luonnonvastaiseksi, koska asioiden ”luonnollinen” järjestys kääntyi ylösalaisin. Tästä näkökulmasta myös naisten välistä homoerotiikkaa saatettiin pitää moraalittomana.

Naisten välisistä eroottisista suhteista on antiikin lähteissä vain vähän mainintoja. Syy tähän lienee se, että kirjalliset lähteet ovat valtaosin miesten kirjoittamia ja liittyvät miesten maailmaan. Se, mitä naiset keskenään tekivät tai kokivat, on jäänyt näiden lähteiden ulkopuolelle.