Perhe

Perhe oli Uuden testamentin maailmassa yhteiskunnan perussolu, jonka varaan yksityisen ihmisen elämä ja sosiaalinen identiteetti rakentuivat. Antiikin perhe perustui patriarkaaliselle, isänvaltaiselle maailmankuvalle. Perheinstituutio ei kuitenkaan ollut muuttumaton, ja sen rakenteesta, asemasta ja tehtävästä käytiin antiikin maailmassa vilkasta keskustelua.

Uuden testamentin tekstit jättivät ristiriitaisen perinnön kristittyjen suhtautumiseen perheeseen ja avioliittoon. Kristittyjen piirissä perinteistä perhettä sekä vastustettiin että puolustettiin. Radikaalit askeettiset virtaukset tuomitsivat avioliiton ja seksin kokonaan. Valtauoma hyväksyi perinteisen avioliiton ja katsoi askeettisen elämäntavan kuuluvan pelkästään hengelliselle eliitille.