Kuinka paljon orjia oli?

Ulla Tervahauta

Kreikkalais-roomalaisen maailman orjien tarkkaa lukumäärää ja prosentuaalista osuutta väestöstä ei tiedetä tarkasti. Valtakunnan länsiosissa orjien lukumäärä oli suurimmillaan 100-luvulla eKr., jonka jälkeen määrä laski tasaisesti 300- ja 400-luvuille jKr. saakka.

Orjien lukumäärä vaihteli Rooman valtakunnan eri osissa. 100-luvulla jKr. Galenos arvioi Vähässä-Aasiassa sijaitsevassa Pergamonissa olleen yhden orjan kahta aikuista kansalaista kohti eli n. 33% väestöstä. Italiassa orjien lukumäärän on keisarivallan aikana arvioitu olleen n. kaksi miljoona eli n. 35% väkiluvusta. Egyptin maaseudulla orjia on arveltu olleen huomattavasti vähemmän, alle 7% väestöstä.

Orjat ja vapaat toimivat rinnakkain yhteiskunnan eri kerroksissa. Tämä rajojen häilyvyys vaikeuttaa orjien määrän selvittämistä. Ei ollut mitään tiettyä yhteiskunnan osaa, johon kuuluvat olisivat olleet yksinomaan orjia tai vapaita, vaikka esimerkiksi valtaosa kaivostyöläisistä olikin orjia.