ThinkMath

ThinkMath -verkkopalvelusta löytyy tietoa ja pienryhmäopetukseen soveltuvia harjoitusmateriaaleja lasten perustaitojen kehityksen tukemiseksi. Harjoitteet ja opetusmateriaalit kohdentuvat esiopetusikäisten ja 1. – 2. -luokkalaisten lasten ajattelun ja matemaattisten taitojen tukemiseen. Tämän lisäksi tarjotaan tietoa toiminnanohjaukseen ja motivaatioon liittyvistä tekijöistä koulun alkuvaiheessa. Verkkopalvelun kohteena on etenkin taidoissaan heikkojen lasten oppiminen niin, että myöhemmiltä oppimisen vaikeuksilta voidaan välttyä. Harjoitteet ja materiaalit on suunniteltu niin, että niitä voidaan hyödyntää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen eri vaiheissa.

Tietopalvelusta löytyy tietoa lasten matemaattisten ja ajattelun taitojen sekä toiminnanohjauksen kehityksestä. Tämän lisäksi sieltä löytyy tietoa perustaitojen oppimiseen liittyvästä motivaatiosta ja kiinnostuksesta. Interventio-osassa kerrotaan millaista on interventiotutkimus, jossa yritetään selvittää erilaisten harjoitusmenetelmien toimivuutta. Interventio-osasta löytyy myös tutkimukseen perustuvaa tietoa matemaattisten ja ajattelun taitojen, toiminnanohjauksen ja motivaation tukemisen ohjelmista. Tietopalvelusta löytyy yhteenvedot ThinkMath -verkkopalveluun liittyvistä tutkimuksista kohdasta Julkaisut. Kirjallisuus osaan on koottu keskeistä kirjallisuutta liittyen ThinkMath -verkkopalvelun teemoihin.

Materiaalit kohdasta löytyy matematiikan ja ajattelun taitojen harjoituskokonaisuudet sekä näiden taitojen oppimista tukevia pelejä ja leikkejä. Matematiikan harjoitteissa tarjotaan  pienryhmissä toteuttavia harjoitteita ikään sopivasti matematiikan keskeisiin sisältökokonaisuuksiin. Ajattelun taitojen harjoituskokonaisuudessa lasten ajattelun taitoja mallinnetaan ikään sopivasti harjoittelusarjoilla, joissa hyödynnetään ympäristö- ja luonnontiedon yleistä opetussuunnitelmaa. Sekä ajattelun että matematiikan taitojen harjoitekokonaisuudet rakentuvat systemaattisista sarjoista vaikeutuvia tehtäviä. Näin opettaja voi valita lasten kulloiseenkin tuen tarpeeseen sopivia tehtäviä. Materiaalit kohdasta löytyy myös ThinkMath -tiimiläisten pitämien luentokurssien materiaalia ja hyödyllisiä linkkejä.

Yhteystiedot kohdasta löytyvät ThinkMath -hankkeen tiimiläiset ja yhteystiedot.

ThinkMath oli Helsingin yliopistossa toteutettava opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama nelivuotinen hanke vuosina 2011-2015.

ThinkMath-verkkopalvelun matematiikan osuutta kehitetään osana Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen kehittämishanketta vuosina 2018–2020. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Sivuston muokkaukset voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä toiminnassa.