Kognitiivinen joustavuus

 • Opettaja opettaa luokan edessä ja samanaikaisesti seuraa, miten lapset reagoivat, tarkkailevat, käyttäytyvät ja oppivat.
 • Lapsi tekee palapeliä ja pystyy suuntaamaan tarkkaavaisuutensa välillä osaksi valmiiseen palapeliin ja välillä jäljellä oleviin, erillisiin palasiin.

Kognitiivisella joustavuudella tarkoitetaan toiminnanohjauksen osa-aluetta, jonka tarkoituksena on vaihtaa tarkkaavaisuuden kohdetta nopeasti ja tarkasti. Kognitiivisen joustavuuden käsitettä voidaan määritellä myös joustavalla tarkkaavaisuuden ohjaamisella, joka tarkoittaa mm.

 • kykyä käyttää optimaalinen määrä tarkkaavaisuutta tiettyyn tilanteeseen
 • tarkkaavaisuuden käyttämistä tehtävää suoritettaessa
  • joustavasti eri näkökulmista,
  • tehtävien välillä sekä
  • erilaisissa mentaalisissa olosuhteissa.

Munakatan ja kollegoiden (2014) mukaan tämä toiminnanohjauksen osa-alue ei esiinny yksin tai erillään. Kognitiivisella joustavuudella onkin toiminnanohjauksessa eräänlainen vaihtamisfunktiorooli.

Lähteet

 • Munakata, Y., Snyder, H. R. & Chatham, C. H. (2012). Developing cognitive control: three key transitions. Current Directions in Psychological Science, 21, 71–77. Doi:10.1177/0963721412436807.