Yhteystiedot

Matematiikan maailmaan -hankkeen Helsingin yliopiston tiimi (2018–2020):

Anu Laine
KT, matematiikan didaktiikan dosentti, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
puh. +358 50 318 3920
anu.laine[@]helsinki.fi

 

Pirjo Aunio
Erityispedagogiikan professori, Helsingin yliopisto
puh. +358 50 318 2379
pirjo.aunio[@]helsinki.fi

 

Airi Hakkarainen
KT, erityispedagogiikan yliopistonlehtori,  Helsingin avoin yliopisto                                    puh +358 50 317 9942                                                                        airi.hakkarainen[@]helsinki.fi

 

Eija Väisänen
KT, EO, tutkijatohtori Helsingin yliopisto
eija.vaisanen[@]helsinki.fi

 

ThinkMath -hankkeen tiimi (2011–2015):

Pirjo Aunio
Erityispedagogiikan professori, Helsingin yliopisto
hankkeen johtaja
(matematiikka)
puh. +358 50 318 2379
pirjo.aunio[@]helsinki.fi
Kotisivu

 

Risto Hotulainen
Koulutuksen arvioinnin apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
(ajattelun taidot)
puh. +358 50 318 2382
risto.hotulainen[@]helsinki.fi

 

Riikka Mononen
KT, ELO, tutkija, erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto
(matematiikka)
riikka.m.mononen[@]helsinki.fi
Kotisivu

 

Anna Tapola
KT, tutkijatohtori, erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto
(motivaatio)
anna.tapola[@]helsinki.fi

 

Minna Törmänen
KT, erityispedagogiikan dosentti, tutkijatohtori, erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto
(toiminnanohjaus)
puh. +358 50 448 7216
minna.tormanen[@]helsinki.fi

 

Asiantuntijat:

Ritva Ketonen
FT, puheterapeutti, EO, yliopistonlehtori, kasvatuspsykologia ja erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto
(kielelliset taidot)

 

Markku Niemivirta
Empiirisen kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto
(motivaatio)

 

Krista Wilska
KM, kasvatustiede, Helsingin yliopisto
(matematiikan ja ajattelun taitojen pelit ja leikit)

 

Tehtävien kuvitus ja taitto:

Tove Schakir
Dogman Media Oy