Lukumääräisyyden taju

Lukumääräisyyden taju

Lukumääräisyyden tajulla tarkoitetaan synnynnäistä, ei-kielellistä kykyä erottaa lukumääriä toisistaan. Se merkitsee sekä pienten lukumäärien (1-4) nopeaa tunnistamista ilman kieleen perustuvaa laskemista (subitisaatio) että lukumäärien tai lukujen eron likimääräistä arvioimista. Myös useilla eläimillä on kyky hahmottaa pieniä lukumääriä ja lukumäärien välisiä eroja.

Mikäli lapsen lukumääräisyyden taju on heikko, hän usein laskee pieniäkin lukumääriä (esimerkiksi nopan 3 pistettä) yksittäin. Lukumääräisyyden taju ennustaa lapsen myöhempiä matemaattisia taitoja, ja heikkoa lukumääräisyyden tajua pidetään yhtenä matemaattisten oppimisvaikeuksien selittäjänä. Lukumääräisyyden tajun on todettu olevan erityisen heikkoa dyskalkulian (laskemiskyvyn häiriö) yhteydessä.

Erot pienten lasten omaehtoisessa eli spontaanissa huomion kiinnittämisessä lukumääriin (SFON) ovat eräs selittäjä lasten varhaisten matemaattisten taitojen kehitykselle ja kehityseroille.

Videolla kerrotaan tarkemmin lukumääräisyyden tajusta ja annetaan esimerkkejä siitä.

Lisätietoa löytyy Lukimat-verkkopalvelusta http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/taitojen-kehitys/lukumaaraisyyden-taju

https://youtu.be/0bK2QUrM3Is

De Smedt, B., Noël, M.-P., Gilmore, C. & Ansari, D. (2013). How do symbolic and non-symbolic numerical magnitude processing skills relate to individual differences in children´s mathematical skills? A review of evidence from brain and behaviour. Trends in Neuroscience and Education, 2(2), 48–55.

Hannula, M.M. (2005). Spontaneous focusing on numerosity in the development of early mathematical skills. Annales Universitatis Turkuensis. Serie B, 282. Turku: Pallosalama.

Lyons, I.M., Price, G.R., Vaessen, A., Blomert , L. & Ansari, D. (2014). Numerical predictors of arithmetic success in grades 1–6. Developmental Science, 17, 714–726.

Merkley, R, & Ansari, D. (2016). Why numerical symbols count in the development of mathematical skills: Evidence from brain and behavior. Current Opinion in Behavioral Sciences, 10, 14–20.

Price, G.R. & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, causes, and treatments. Numeracy 6(1), Article 2, 1–16.