Keskeiset matemaattiset taitoryppäät

 

Keskeiset matemaattiset taidot esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla ovat lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, matemaattisten suhteiden hallinta ja aritmeettiset perustaidot (Aunio & Räsänen, 2015). Mallissa on neljä matemaattisten taitojen kokonaisuutta, jotka ovat tärkeitä myöhemmälle koulussa opittavalle matematiikan omaksumiselle. Nämä neljä taitokokonaisuutta ovat lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, aritmeettiset perustaidot sekä matemaattisten suhteiden ymmärtäminen.

Keskeiset neljä taitorypästä riittävät ennustamaan hyvin myöhempää koulumatematiikan osaamista (Aunio & Niemivirta, 2010; Jordan, Gluttig & Ramineni, 2010). Tästä syystä muut matemaattisten taitojen osa-alueet (esimerkiksi geometria ja mittaaminen) on jätetty ThinkMath-sivustolta pois.

Videolla kerrotaan tarkemmin mallin laadinnan perusteista.

Lisätietoa löytyy Lukimat-verkkopalvelusta http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/taitojen-kehitys

 

https://youtu.be/4K0R3qvZeK8

Aunio, P. & Niemivirta, M. ( 2010). Predicting children´s mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20(5), 427–435.

Aunio, P. & Räsänen, P. (2015). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years – working model for educators. European Early Childhood Education Research Journal, 24(5), 684–704.

Jordan, N.C., Gluttig, J. & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and Individual Differences, 20, 82– 88.Keskeise