Toiminnanohjaus

Mihin lapsi tarvitsee toiminnanohjausta?

Toiminnanohjauksella on merkittävä rooli lasten kognitiivisessa, sosiaalisessa ja motorisessa kehityksessä. Tutkimusten mukaan toiminnanohjaus ja varhaislapsuuden normaali kehitys kulkevat käsi kädessä, esimerkiksi itsesäätelyn ja tarkkaavaisuuden kehitys (Blair, 2002; Blair & Razza, 2007; Brock ym., 2009; Garon ym., 2008; Klenberg ym., 2001). Merkittäviä tutkimustuloksia on saatu toiminnanohjauksen sekä kouluvalmiuden ja koulumenestyksen yhteyksistä; toiminnanohjauksen kehitys ennustaa hyvin lapsen kouluvalmiutta ja koulumenestystä (esim. Blair & Raver, 2015; Duncan ym., 2007; Roebers ym., 2014; Neuenschwander ym., 2012).

Mielenkiintoisen monitasomallin mukaan biologiset, emotionaaliset, kognitiiviset sekä aivojen kehitykseen liittyvät tekijät vaikuttavat merkittävästi lapsen kouluvalmiuteen ja onnistuneeseen siirtymään formaaliin oppimisympäristöön eli kouluun (Blair & Raver, 2015). Toisaalta tiedetään, että koulunkäynti ja siirtymä pois leikillisestä päiväkotiympäristöstä vaikuttavat toiminnanohjauksen kehittymiseen (Welch ym., 2010; Burrage, 2008). Tärkeää on huomioida, ettei kouluvalmiuksissa ja -menestyksessä tarvita vain kognitiivista itsesäätelyä, vaan hyvin merkittäviä ovat myös motivaatio, emotionaalinen itsesäätely ja hyvä itsetunto.

Tässä tietopalvelun osassa kuvataan:

Lähteet

 • Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children’s functioning at school entry. American Psychologist, 57, 111–127.
 • Blair, C. & Raver, C. C. (2015). School Readiness and Self-Regulation: A Developmental Psychobiological Approach. Annual Review of Psychology, 66, 711–731.
 • Blair, C. & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. Child Development, 78, 647–663.
 • Brock, L. L., Rimm-Kaufman, S. E. Nathanson, L., & Grimm, K.J. (2009). The contribution of children’s self-regulation and classroom quality to children’s adaptive behaviors in the kindergarten classroom. Developmental Psychology, 45, 4, 958-972.
 • Burrage, M. S., Ponitz, C. C., McCready, E. A., Shah, P., Sims, B. C., Jewkes, A. M. et al. (2008). Age- and schooling-related effects on executive functions in young children: A natural experiment. Child Neuropsychology, 14, 510–524.
 • Duncan, G. J., Claessens, A., Huston, A. C., Pagani, L. S., Engel, M., Sexton, H., & Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43, 1428–1446.
 • Garon, N., Bryson, S. E., & Smith, I. M. (2008). Executive function in preschoolers: A review using an integrative framework. Psychological Bulletin, 134, 31–60.
 • Klenberg, L., Korkman, M., & Lahti-Nuuttila, P. (2001). Differential development of attention and executive functions in 3- to 12-year-old Finnish children. Developmental Neuropsychology, 20(1), 407–428.
 • Neuenschwander, R., Cimeli, P., Röthlisberger, M., & Roebers, C. M. (2012). How do different aspects of self-regulation predict successful adaptation to school? Journal of Experimental Child Psychology, 113, 353–371. DOI: 10.1016/j.jecp.2012.07.004.
 • Roebers, C. M., Krebs, S. S., & Roderer, T. (2014). Metacognitive monitoring and control in elementary school children: Their interrelations and their role for test performance. Learning and Individual Differences, 29, 141–149.
 • Welsh, J. A., Nix, R. L., Blair, C. B., Bierman, K. L., & Nelson, K. E. (2010). The development of cognitive skills and gains in academic school readiness for children from low-income families. Journal of Educational Psychology, 102, 43–53.