Mitä toiminnanohjaus tarkoittaa?

Toiminnanohjaus on yläkäsite, ja siihen kuuluu useita kognitiivisia prosesseja, kuten:

  • käyttäytymisen ja reaktioiden säätely – inhibitio
  • kyky säilyttää ja muokata informaatiota lyhytaikaisesti muistissa työmuisti
  • tarkkavaisuuden suuntaaminen, ylläpitäminen, vaihtaminen – kognitiivinen joustavuus

Toiminnanohjaus, josta voidaan myös käyttää käsitettä eksekutiiviset funktiot tai kognitiivinen itsesäätely, on alun perin neuropsykologinen käsite. Kognitiivisen kontrolloinnin ja säätelyprosessien yhteispeli on nopeaa ja tavoitteellista, ja se mahdollistaa tavoitesidonnaisen ajattelun. Se on ihmisessä toimiva automatisoitunut kyky, jolla sopimaton ja ei-tavoitteellinen ajattelu ja käyttäytyminen voidaan ehkäistä ja tarkkaavaisuus suunnata tarkoituksenmukaisesti.