Arviointivälineen käyttö

Kun käytät normitettua arviointivälinettä, on erityisen tärkeää muistaa seuraavat asiat:

Lue käsikirja huolellisesti ennen arvioinnin suorittamista.

  • Kenelle tai mihin tarkoitukseen arviointiväline on suunnattu?
  • Millainen tutkimus on arviointivälineen taustalla? (arviointivälineen validiteetti)
  • Miten ohjeet annetaan? (noudata tarkasti ohjeidenantotapaa)
  • Miten pisteet lasketaan?
  • Miten tulokset tulkitaan?

Harjoittele arviointivälineen käyttöä.

  • Missä pidät niitä materiaaleja, joita lapsi ei sillä hetkellä tarvitse?

Älä auta tai opeta testaustilanteessa.

  • Tarkista, ettei huoneessa ole vihjemateriaaleja (lukusuora, kertotaulujuliste tms.)

Rauhoita tehtäväntekotilanne.

  • Varmista, ettei kukaan tule tilaan kesken arvioinnin eikä lapsella ole kiire mihinkään.

Kehu lasta tekemisestä ja keskittymisestä – älä oikeasta vastauksesta.

  • Älä kerro, ratkaisiko lapsi tehtävän oikein vai väärin.

Ohjeen saa toistaa vain yhden kerran.

Älä tarjoa apuvälineitä.

Älä kehota arvaamaan vaan vastaamaan sen, minkä hän ajattelee olevan oikea vastaus.

Älä pidä turhaa taukoa kesken arvioinnin.