Matemaattisten taitojen interventio-ohjelmien vaikuttavuus

Kun tarkoituksena on ymmärtää sitä, onko interventio-ohjelmalla tutkimukseen perustuvaa vaikuttavuutta voidaan katsoa mitä yksittäiset interventio-tutkimukset raportoivat tuloksina. Yksittäisten tutkimusten tarkastelua tehokkaampi tapa on kuitenkin tutustua tutkimusaiheeseen liittyviin systemaattisiin katsauksiin ja koosteisiin. Matematiikan taitojen interventio-tutkimuksia tarkastelevat systemaattiset koosteet on jaettu tässä tietopalvelussa kahteen osaan. Yhdessä osassa tarkastellaan oppimisen tehostamista koskien kaikkia oppijoita ja toisessa osassa tarkastellaan sellaisten lasten ja nuorten oppimisen tukemista, joilla on oppimisvaikeuksia.

Lue lisää