Pelit

Perinteisten lauta-, kortti- ja noppapelien avulla on mahdollista harjoitella matematiikan ja ajattelun taitoja mukavalla ja lapsia motivoivalla tavalla.

Pelit on jaoteltu matematiikan ja ajattelun taitoja korostaviin peleihin.

Alla oleviin pdf-tiedostoihin on koottu kaikki sivuilla esiteltävät pelit taulukoina.

  • Matematiikan pelit (pdf)
  • Ajattelun taitojen pelit (pdf)