Ajattelun taitojen materiaalit

Ajattelun taidot materiaaleista löytyvät ThinkMath-hankkeessa tuotetut ja tutkimuksellisesti kokeillut harjoitusmateriaalit.

Harjoitusmateriaalit muodostavat kolme 12 opetustuntia käsittävää kokonaisuutta, joita on mahdollista käyttää tukemaan lasten ajattelun taitojen kehittymistä esi- ja alkuopetusvaiheesta lähtien. Kolme kokonaisuutta muodostaa vähitellen haastavammaksi kehittyvän jatkumon, ne soveltuvat käytettäväksi myös myöhemmässä vaiheessa.

Harjoituspaketit sivulta löytyy kolme 12 opetustuntia käsittävää kokonaisuutta, joita käytettiin tutkimuksellisissa kokeiluissa. Voit ladata harjoituspakettiin kuuluvan käsikirjan sekä muut materiaalit kokonaisuuksittain pdf-tiedostoina.

Induktiivisen päättelyn tehtävät sivulta löytyy induktiivisen päättelyn opetustaulut, joita voi käyttää kuten ne on tarkoitettu eli opetustuntien tukimateriaalina tai vaihtoehtoisesti itsenäisesti omana kokonaisuutena.

Yksittäiset harjoitteet sivulta voi ladata harjoituspakettien opetustuokioiden yksittäisiä tehtäviä ja muuta harjoituksissa tarvittavaa materiaalia erillisinä pdf-tiedostoina.