Harjoitusmateriaalien yleisiä ohjeita

Harjoitusmateriaalit eivät ole sidottuja tiettyyn ikään tai luokka-asteeseen, vaikka ne onkin suunniteltu ajatellen esi- ja alkuopetusikäisiä. Käyttöä suunniteltaessa on hyvä huomata, että koulussa toisella luokalla oleva lapsi voi tarvita tukea Matemaattisissa suhdetaidoissa ja laskemisessa lukualueella 0–10, neljäsluokkalainen lukualueella 0–1000. Harjoitusmateriaalit on alun perin suunniteltu matemaattisissa taidoissa tukea tarvitsevien lasten opetukseen, mutta niitä voi käyttää myös koko ryhmien / luokkien oppimisen apuna opitun asian kertaamisessa. Esimerkiksi yhteenlaskujen sujuvuutta lukualueella 0–5 voi kerrata valitsemalla yksittäisiä tehtäviä Yhteen- ja vähennyslaskut 0–5 -materiaalista.

Yksi harjoituspaketti sisältää pääsääntöisesti 15 opetustuokiota. Jokainen opetustuokio sisältää yleensä kertaavan lämmittelytehtävän, ohjaajajohtoisen tehtävän, parityöskentelyä sekä kirjallisen yksilötehtävän. Kukin opetustuokio on kestoltaan noin 35-45 minuuttia. Materiaalin tutkimuksellisissa kokeiluissa harjoittelu tapahtui pienryhmässä (2-6 lasta) noin kaksi kertaa viikossa.Yksi harjoituspaketti käytiin tutkimuksessa läpi noin kahden kuukauden aikana.

Harjoituspaketeissa Matemaattiset suhdetaidot ja laskeminen 0–10 ja 0–20 on monia tuokioita, jotka ovat lähes täysin identtisiä niissä käytettävän lukualueen vuoksi. Näiden linkkituokioiden avulla voit muokata opetustasi paremmin ryhmäsi tarpeita vastaavaksi, ja tarvittaessa siirtyä helpompaan (pienempi lukualue) tai vaikeampaan materiaaliin näiden tuokioiden kohdalla. Voit myös jatkaa lukualueen 0–10 materiaalien viimeisen tuokion (15) jälkeen lukualueelle 0–20 aloittaen sen tuokiosta 12, mikäli kertaukselle ei vaikuttaisi olevan tarvetta.

Seuraavien linkkien takaa löydät pdf-muodossa tiivistelmän jokaisen harjoitusmateriaalin tuokioiden sisällöstä sekä tarvittavien materiaalien luettelot. Jotkin liitteet ja monisteet ovat käytössä useammassa harjoituspaketissa.

Matemaattiset suhdetaidot ja laskeminen 0–10

Matemaattiset suhdetaidot ja laskeminen 0–20

Matemaattiset suhdetaidot ja laskeminen 0–1000

Yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0–5

Yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0–10

 

Kaikkiin matematiikan ThinkMath -harjoitusmateriaaleihin on saatavilla 3–4  kertaustehtävämonistetta intervention keskeisten sisältöjen varmistamiseen. Monisteet on tarkoitettu lasten oppimisen seuraamiseen ja tarvittaessa opitun kertaamiseen. Ne eivät ole arviointimonisteita, mutta niiden avulla voi seurata lasten oppimista. Ne eivät myöskään ole välttämättömiä, mikäli lasten edistyminen vaikuttaa sujuvan varsin hyvin.

Suhdetaitojen ja laskemisen kertaustehtävät

Yhteen- ja vähennyslaskujen kertaustehtävät