Matematiikka

Tässä tietopalvelun osassa kuvataan lyhyesti niitä matemaattisia taitoja, jotka ovat keskeisiä esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla, ja joita harjoitellaan tämän verkkopalvelun harjoitustehtävissä (ks. Materiaalit). Laajemmin tietoa matemaattisten taitojen kehittymisestä löytyy Lukimat-verkkopalvelusta.

Keskeiset matemaattiset taidot esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla ovat lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, matemaattisten suhteiden hallinta ja aritmeettiset perustaidot (Aunio & Räsänen, 2015). Keskeiset neljä taitorypästä riittävät ennustamaan hyvin myöhempää koulumatematiikan osaamista (Aunio & Niemivirta, 2010; Jordan, Gluttig & Ramineni, 2010). Tästä syystä muut matemaattisten taitojen osa-alueet (esimerkiksi geometria ja mittaaminen) on jätetty ThinkMath-sivustolta pois.

 

Aunio, P. & Niemivirta, M. ( 2010). Predicting children´s mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20(5), 427–435.

Aunio, P. & Räsänen, P. (2015). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years – working model for educators. European Early Childhood Education Research Journal, 24(5), 684–704.

Jordan, N.C., Gluttig, J. & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and Individual Differences, 20, 82– 88.