Linkkejä

VIDEO

https://www.studerenmetdyscalculie.be/documentary

JULKAISUT

ThinkMath -hankkeen julkaistut tutkimukset

Aunio, P., Korhonen, J., Ragpot, L., Törmänen, M. & Henning, E. (2021). An Early numeracy intervention for first-graders at risk for mathematical learning difficulties. Early Childhood Research Quarterly 55/2021, 252–262. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200620301472

Hotulainen, R. & Hienonen, N. (2014). Esiopetusikäisille tarkoitettu ajattelun taitojen interventio-ohjelma. NMI-Bulletin, 24(2), 19–35.

Hotulainen, R. & Linnansaari, J. (2012). Ajattelun taitojen harjoitusohjelma ensimmäisen luokan heikoille oppilaille – pilottitutkimuksen tuloksia. NMI-Bulletin, 22(4), 32–44.

Mononen, R. & Aunio, P. (2013). Early mathematical performance in Finnish kindergarten and grade one. Lumat, 1(3), 245–261.

Mononen, R. & Aunio, P. (2014). A Mathematics intervention for low-performing, Finnish second graders: findings from a pilot study. European Journal of Special Needs Education. Advance online publication. doi:10.1080/08856257.2014.922794.

Mononen, R., Aunio, P., Hotulainen, R. & Ketonen, R. (2013). Matematiikan osaaminen ensimmäisen luokan alussa. NMI-Bulletin, 23(4), 12–25.

Mononen, R., Aunio, P., Koponen, T. & Aro, M. (2014). A Review of early numeracy interventions for children at risk in mathematics. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(1), 25–54. 

Mononen, R., Aunio, P. & Leijo, S. (2021). Esiopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath-interventiolla. NMI-Bulletin 3/2021, 43–63. https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/esiopetusik%C3%A4isten-lasten-matemaattisten-taitojen-tukeminen-thinkm

Westerholm, A. & Aunio, P. (2018). Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus. NMI-Bulletin, 28(3), 32–48.

MATEMATIIKAN MAAILMAAN- HANKKEESEEN LIITTYVÄT MUIDEN YLIOPISTOJEN SIVUT

Jyväskylän yliopisto: Minäuskomukset ja matematiikan oppiminen

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/matematiikan-maailmaan

Turun yliopisto: Pikkumatikka-kurssi

https://www.flexibility.fi/varhaiskasvatuksen-ja-esiopetuksen-kurssit/