Leikkivarjoleikit

Alle on koottu leikkivarjon avulla tehtäviä leikkejä, joilla voi tukea matemaattisten taitojen harjoittelua.

Jokaisesta leikistä on kuvattu ikäryhmä, lukualue, harjoiteltavat taidot sekä annettu lyhyt kuvaus leikistä.

Leikkien alkuperäiset lähteet on ilmoitettu kunkin leikin yhteydessä.

leikkivarjo

 

 

 

 

 (Kuva: Oppien.fi)

 

LASKUJA VARJOLLA

Ikäryhmä: 5+
Lukualue: 0-10
Taidot: Laskemisen taidot; lukumäärän määrittäminen laskemalla

Kuvaus: Leikkivarjoa nostellaan aluksi myötä- ja vastaotteella, yhdellä kädellä, kyykyssä ja kävellen. Opettaja ilmoittaa kuinka monta kertaa nostetaan ja kaikki laskevat lukumäärän yhdessä ääneen.

Muuntelu: Opettaja lisää keveitä pikkupalloja varjon keskelle yhtä monta kuin hän ilmoittaa varjon nostamiskerroiksi. Ilmoitetulla nostojen lukumäärällä yritetään saada pallot putoamaan varjolta. Kun nostot on tehty, tarkistetaan kuinka monta palloa on saatu pudotettua ja kuinka monta on jäljellä.

 

SATEENVARJON ALLA

Ikäryhmä: 5+
Lukualue: 0-10
Taidot: Laskemisen taidot: numerosymboli ja lukusanavastaavuus

Leikkijät asettuvat jonkin värin kohdalle. Oppilaat nostavat varjon myötäotteella ylös sateenvarjoksi. Opettaja ilmoittaa joko värin tai numeron varjossa. Kyseisen värin/numeron kohdalla olevat oppilaat vaihtavat paikkaa varjon alitse etukäteen kulloinkin sovitulla tyylillä (kävellen, konkaten jne.) ennen kuin varjo on laskeutunut alas. Tai oppilaat siirtyvät varjon alle piirin keskustaan ja palaavat takaisin piirin kehälle omalle paikalleen. (Lähde: Peltola, Sokka & Merviö–Koskelainen)

Heti, kun taidot riittävät, voi vaihtovuorossa olevista numeroista tehdä helppoja yhteenlaskuja.

 

AARTEEN ETSINTÄ

Ikäryhmä: 5+
Lukualue: 1-10
Taidot: Laskemisen taidot; numerosymbolin ja lukusanan vastaavuus

Välineet: leikkivarjo + hernepusseja
Kuvaus: Leikkijät tekevät leikkivarjolla sateenvarjon. Varjon ollessa ylhäällä ohjaaja sanoo jonkin numeron. Kaikki leikkijät, joiden numero sanotaan, lähtevät juoksemaan vastapäivään piirin ympäri ja tullessaan takaisin omalle tyhjälle paikalleen jatkavat piirin keskustaan hakeakseen hernepussin. Ensimmäisenä hernepussin kaapannut, saa seuraavalla kierroksella sanoa numeron. (Lähde: Peltola, Sokka & Merviö-Koskelainen)

 

KÄÄRMELEIKKI

Ikäryhmä: 5+
Lukualue: 1-20
Taidot: Laskemisen taidot: lukumäärän laskeminen

Välineet: leikkivarjo + hyppynaruja
Kuvaus: Seistään piirissä, varjosta myötäote. Asetetaan useita hyppynaruja leikkivarjon päälle. Narut ovat käärmeitä, jotka koskettaessaan leikkijöitä ”purevat”. Leikkijät on jaettu kahteen joukkueeseen. He ravistelevat varjoa yrittäen itse välttyä puremilta. Joukkueiden saamat puremat lasketaan. Vähemmän puremia saanut joukkue on voittaja. (Peltola, Sokka & Merviö-Koskelainen)

 

LASKUVARJO JA OHEISVÄLINEET

Ikäryhmä: 5+
Taidot: Matemaattisten suhteiden hallinta; luokittelu

Välineet: leikkivarjo sekä erivärisiä vanteita, niiden kanssa samoissa väreissä palloja, hernepusseja, heittorenkaita, loogisia paloja jne.
Kuvaus: Varjon alle keskelle laitetaan vanteet. Lapset jaetaan kahteen joukkueeseen, joista toinen joukkue (A) tarttuu leikkivarjoon myötäotteella heiluttaen sitä ylös ja alas. Toisen joukkueen (B) jäsenet vievät yhden esineen kerrallaan varjon alle, vanteen sisään niin, että esineen väri vastaa vanteen väriä. Esineiden kuljettajat yrittävät olla osumatta leikkivarjoon. Tehtävä tulee yrittää suorittaa mahdollisimman nopeasti. Mikäli käytössä on geometrisiä muotopaloja, viedään seuraavalla kierroksella samaa muotoa olevat palat, väristä välittämättä vastaavan symbolikortin päälle.