Materiaalit

Materiaalit osaan on koottu matematiikan ja ajattelutaitojen harjoitusmateriaaleja. Materiaalit on suunniteltu käytettäväksi sellaisten lasten taitojen harjoittelun tukena, joilla on heikkoutta näissä perustaidoissa.

Matematiikka osassa on pienryhmissä käytettäväksi tarkoitetut matematiikan harjoitusmateriaalit. Harjoitustehtäviä on keskeisille matematiikan taitoalueille:

  • laskemisen taidot (lukujonon luetteleminen, numeromerkkien hallinta, lukumäärän laskeminen)
  • aritmeettiset perustaidot (yhteen- ja vähennyslaskutaidot, aritmeettiset yhdistelmät, laskustrategiat)
  • matemaattiset suhdetaidot (matemaattis-loogiset periaatteet, aritmeettiset periaatteet, matemaattiset-symbolit, paikka-arvo- ja kymmenjärjestelmä)

Tehtävät voi ladata pdf-tiedostoina joko harjoituspaketteina tai yksittäisinä tehtävinä.

 

Ajattelu osassa on pienryhmissä käytettäväksi tarkoitetut ajattelun taitojen harjoitusmateriaalit. Harjoittelun sisältöinä ovat:

  • ominaisuuksien vertailu (erottelu, ryhmän muodostaminen, ryhmän laajentaminen, ristiintaulukointi)
  • suhteiden vertailu (järjestyksen löytäminen, sarjan täydentäminen, häiritty järjestys, vastaavuus ja säännön rakentaminen).

 

Pelit ja leikit kohtaan on koottu sellaisia pelejä ja leikkejä, joita voidaan käyttää matematiikan ja ajattelun taitojen harjoittelun tukena.