Matemaattiset suhdetaidot

Matemaattiset suhdetaidot

Matemaattisiin suhdetaitoihin kuuluvat matemaattis-loogiset periaatteet, aritmeettiset periaatteet, matemaattiset symbolit sekä paikka-arvo ja kymmenjärjestelmä. Matemaattis-loogisiin periaatteisiin kuuluvat vertailu, luokittelu, sarjoitus ja yksi–yhteen vastaavuus. Näiden taitojen harjoittelu on keskeistä päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Aritmeettisiin periaatteisiin kuuluvat kokonaisuuden muodostuminen pienemmistä osista (6=2+4= 1+5 jne), vaihdannaisuus (2+3= 5; 3+2=5) ja laskutoimitusten käänteisyys (2+3=5 ⇒ 5-3=2). Nämä auttavat lasta huomaamaan erilaisia ratkaisustrategioita ja siten sujuvoittavat laskutoimitusten ratkaisemista.

Matemaattiset symbolit tarkoittavat vertailusymboleja (esimerkiksi <, > ja =) ja laskuoperaatioiden merkkejä (esimerkiksi + ja – ). Näihin lapsi tutustuu viimeistään koulun alaluokilla. Kymmenjärjestelmän ja paikka-arvon hallinta on tarpeen, kun lapsi alkaa käyttää yhdeksää suurempia lukuja. Kymmenjärjestelmä on lukujärjestelmä, jossa kantalukuna on 10. Suurempi lukuyksikkö sisältää siinä aina kymmenen sitä seuraavaksi pienempää lukuyksikköä (tuhat = 10 sataa; sata = 10 kymmentä jne). Paikka-arvo tarkoittaa numeromerkin (0–9) arvon määräytyvän sen perusteella, millä paikalla se on luvussa (27 ⇒ 2 saa arvon 20; 12 ⇒ 2 saa arvon 2) . Videolla kuvataan tarkemmin esimerkkien avulla matemaattis-loogisia ja aritmeettisia periaatteita. Siinä annetaan myös esimerkkejä virheistä, jotka liittyvät vaikeuksiin paikka-arvon ja kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä.

Lisätietoa löytyy Lukimat-verkkopalvelusta  http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/taitojen-kehitys/matemaattisten-suhteiden-ymmartaminen/matemaattisten-suhteiden-ymmartaminen

https://www.youtube.com/watch?v=Epa6y4eCOSI

Canobi, K. H., Reeve, R. A. & Pattison, P. E. (2002). Young children´s understanding of addition concepts. Educational Psychology, 22, 513–532.

Muldoon, K., Lewis, C. & Freeman, N. (2003). Putting counting to work: preschoolers´ understanding of cardinal extension. International Journal of Educational Research, 39, 695–718.

Verschaffel, L., Greer, B. & De Corte, E. (2007). Whole number concepts and operations. Teoksessa F.K. Jr Lester (toim.) Second handbook of research on mathematics teaching and learning (ss. 557–628). National Council of Teachers of Mathematics. Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc.

Wilkins, J., Baroody, A. & Tiilikainen, S. (2001). Kindergarteners´understanding of additive commutativity within the contex of word problems. Journal of Experimental Child Psychology, 79, 23–36.