Interventio

Interventiolle on olemassa monta määritelmää. Tässä verkkopalvelussa interventiolla tarkoitetaan suunniteltua oppimisympäristön muokkaamista, jonka tavoitteena on käyttäytymisen muutos alussa suunnittelulla tavalla. Interventio voi tapahtua koko koulun tai päiväkodin tasolla (esim. koulun opetussuunnitelma tai päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma) tai yksilötasolla. Nykytutkimustieto osoittaa, että interventiot onnistuvat parhaiten silloin, kun niiden tukena käytetään lasten osaamista tarkasti kuvaavaa aineistoa ja interventiota toteutetaan tinkimättömästi.

Tässä tietopalvelun osassa kuvataan:

Tämän lisäksi tutustutaan tutkimusten tuloksiin liittyen