Pelit ja leikit

Pelit ja leikit osioon on koottu sellaisia pelejä ja leikkejä, jotka taitojenkehitystutkimuksen näkökulmasta voivat toimia matemaattisten ja ajattelun taitojen harjoittelun tukena.

Pelit osassa pelit on jaoteltu matematiikan ja ajattelun taitoja harjoittaviin peleihin.

Leikit osassa leikit, joihin sisältyy matematiikan tai ajattelun taitojen harjoittelua, on jaoteltu vauhdikkaisiin leikkeihin, rauhallisiin leikkeihin, leikkivarjoleikkeihin ja laulu- ja loruleikkeihin.

Tutkimustietoa osassa esitellään miten pelaamisella on voitu vaikuttaa myönteisesti lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen.