Toiminnanohjauksen tukeminen

Ongelmia toiminnanohjauksessa

Toiminnanohjauksen ongelmat voivat vaikeuttaa ihmisen elämää hyvinkin laaja-alaisesti. Kun toiminnanohjauksessa on ongelmia, voi taustalla olla normaalia, kehitykseen liittyvää viivettä tai laajempaa oppimisen ongelmaa. Kehityksellisillä oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia (lukivaikeus) sekä matemaattisia oppimisvaikeuksia. Myös kielenkehityksen, tarkkaavaisuuden, motoriikan ja hahmottamisen vaikeudet sekä vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa aiheuttavat oppimisen ongelmia.

Oppimisvaikeuksia voidaan tarkastella toiminnanohjauksen näkökulmasta. Useiden tutkimusten mukaan oppimisvaikeuksien taustalta löytyy nimenomaan toiminnanohjauksen ongelmia (esim. Blair ym., 2005; Buckner ym., 2003 ; Riggs ym., 2003).

Tutkimushavaintoja:

 • Oppimisvaikeudet
  • ongelmia toiminnanohjauksessa (inhibitiossa, työmuistissa ja kognitiivisessa joustavuudessa)
  • heikko tai kehittymätön toiminnanohjaus voi myös ennustaa oppimisvaikeuksia
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • keskeisimmät ja tavallisimmat ongelmat ovat toiminnanohjauksessa ja sen säätelyssä
 • Lukivaikeudet
  • ongelmia toiminnanohjauksessa,
  • erityisesti inhibitiossa eli käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyssä, sekä työmuistissa
 • Matematiikan oppimisvaikeudet
  • ongelmia erityisesti työmuistissa
 • Kielenkehityksen vaikeudet
  • ongelmia toiminnanohjauksessa, erityisesti työmuistissa
 • Autismin kirjon diagnoosit
  • ongelmia liittyen mielen teoriaan, “Theory of mind”

 

Koska toiminnanohjauksen roolista kehityksessä ja oppimisessa on vahvaa tutkimusnäyttöä, on se tärkeää huomioida sellaisten lasten kohdalla, joilla on oppimisen ongelmia.

Siten tutkimusnäyttö asettaakin päiväkodeille ja kouluille varhaisen puuttumisen vaatimuksen.

 

Lähteet

 • Alloway, T. P. & Gathercole, S. E. (2006). How does working memory work in the classroom? Educational Research and Reviews, 1, 134–139.
 • Blair, C., Granger, D. & Razza, R. P. (2005). Cortisol Reactivity Is Positively Related to Executive Function in Preschool Children Attending Head Start. Child Development, 76, 3, 554–567.
 • Bodrova, E. & Leong, D.J. (2006). Tools of the Mind (2nd ed.). Columbus, OH, Merrill/Prentice-Hall.
 • Brown, T. E. (1996). Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Adolescents and Adults. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
 • Brown, T. E. (Ed.). (2000). Attention-Deficit Disorders and Comorbidities in Children, Adolescents, and Adults. Washington DC; London: American Psychiatric Press.
 • Brown, T. E. (2005). Attention deficit disorder: The unfocused mind in children and adults. New Haven: Yale University Press.
 • Brown, T. E. (2006). Executive functions and attention deficit hyperactivity disorder: implications of two conflicting views. International Journal of Disability, Development and Education, 53, 3546.
 • Buckner, R. L. (2003). Functional-anatomic correlates of control processes in memory. Journal of Neuroscience, 23, 3999–4004.
 • Carlson, S. M., Moses, L. J. & Claxton, L. J. (2004). Individual differences in executive function and theory of mind: An investigation of inhibitory control and planning ability. Journal of Experimental Child Psychology, 87, 299–329.
 • Carretti, B., Cornoldi, C., De Beni, R. & Romanò, M. (2005). Updating in working memory: A comparison of good and poor comprehenders. Journal of Experimental Child Psychology, 91, 45–66.
 • D’Amico, A. & Passolunghi, M.Ch. (2009). Naming Speed and Effortful and Automatic Inhibition in Children with Arithmetic Learning Disabilities. Learning and Individual Differences 19, 2, 170–180.
 • Henry, L. A. & Winfield J. (2010). Working memory and educational achievement in children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 4, 354–365.
 • Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Sciences, 14,7, 317–324.
 • Pickering, S. J. & Gathercole, S. E. (2004). Distinctive working memory profiles in children with special educational needs. Educational Psychology 24, 393–408.
 • Riggs, N. R., Blair, C. B. & Greenberg, M. T. (2003). Concurrent and 2-year longitudinal relations between executive function and the behavior of 1st and 2nd grade children. Child Neuropsychology, 9, 267–276.
 • Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J. & Van der Molen, M.W. (2010). Everyday memory and working memory in children with mild intellectual disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities.
 • Virta, M. (2010). ADHD-aikuisten psykologinen kuntoutus. Neljän lyhytintervention tutkimus. Psykologian tutkimuksia 71. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.