Ajattelun taitojen interventio-ohjelmien vaikuttavuus

Ajattelun taitojen tukeminen tieteellisen tutkimuksen mukaan

Vaikka ajattelun taitojen tukeminen on kiehtonut eri tieteen aloilla toimivia tutkijoita jo useita vuosikymmeniä, systemaattisia tutkimuskatsauksia ajattelun taitojen interventioista on toistaiseksi kirjoitettu niukasti. Seuraavassa esitellään muutamia artikkeleita, joissa esitellään interventiotutkimusten vaikuttavuutta. Nämä on jaoteltu kahteen osaan: Osassa I esitellään meta-analyysien tuloksia ja Osassa II katsausartikkeleiden tuloksia. Lisäksi pohditaan Ajattelun taitojen intervention haasteellisuutta.