Rauhalliset leikit

Alle on koottu rauhallisia leikkejä, joilla voi tukea matemaattisten ja ajattelun taitojen harjoittelua.

Ajattelun taidot on kuvattu niin, että ensin on merkitty Piaget’n skeema, jonka jälkeen (/-merkki) on merkitty Klauerin ajattelun taitojen osa-alue.

Jokaisesta leikistä on kuvattu ikäryhmä, lukualue, harjoiteltavat taidot sekä annettu lyhyt kuvaus leikistä.

Leikkien alkuperäiset lähteet on ilmoitettu kunkin leikin yhteydessä.

 

MATOÄITI JA LAPSET

Ikäryhmä: 4+
Lukualue: 0-20
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot; lukumäärän määrittäminen laskemalla sekä matemaattisten suhteiden hallinta; vertailu.
Ajattelun taidot: Sarjoittaminen/ suhteiden hallinta

Kuvaus: Opettaja pudottelee pienehkölle metsäalueelle (15 x 15 m / oppilasmäärän mukaan) eripituisia villalangan pätkiä ( enintään 20cm). Langat ovat kahta eri väriä, toinen luonnosta helpommin erottuva. Lankoja saa olla runsaasti (~ pari sataa). Ennen etsintää opettaja näyttää oppilaille kyseisistä langoista punotun ”matoäidin”, jonka kadonneita poikasia lapset saavat etsiä. (Lähde: Oppimispolku.fi, 2012)

Lopuksi vertaillaan kuinka monta matoa kukin on löytänyt sekä matojen kokoa: Mitkä poikaset ovat yhtä pitkiä jne.

 

VÄREJÄ LUONNOSTA

Ikäryhmä: 3+
Matemaattiset taidot: Matemaattisten suhteiden hallinta; luokittelu
Ajattelun taidot: Luokittelu/ ominaisuuksien vertailu
Kuvaus: Ohjaajalla on erivärisiä paperinpaloja. Leikkijöiden pitää hakea luonnosta samanvärinen asia/esine kuin ohjaajan paperi. Sopii leikittäväksi syksyllä. Leikin loputtua, viedään esineet sinne mistä ne on otettukin. Vaihtoehtoisesti ohjaajalla voi olla erilaisia esineitä (erilaisia puiden lehtiä, kiviä, keppejä jne.), jolloin leikkijät hakevat luonnosta mahdollisimman samankaltaisia (värisiä, kokoisia ja muotoisia) esineitä. (Lähde: Ympäristöleikit, 2001)
Huomioitavaa: Vertailkaa esineitä jokaisen kierroksen lopuksi koon ja painon mukaan

 

KOIPILEIKKI

Ikäryhmä: 4+
Lukualue: 0-10
Matemaattiset taidot: Matemaattisten suhteiden hallinta; vertailu ja luokittelu sekä Laskemisen taidot; lukumäärän määrittäminen laskemalla.
Ajattelun taidot: Luokittelu/ ominaisuuksien vertailu

Kuvaus: Lapset toimivat yksin tai joukkueissa. Ohjaaja pyytää heitä etsimään ympäristöstä (piha tai pikku metsikkö) yhtä monta keppiä kuin jäniksellä on jalkoja. Kun lapset tulevat takaisin keppeineen, he saavat uuden tehtävän kuten etsiä yhtä monta käpyä kuin hämähäkillä, punatulkulla tai leppäkertulla on jalkoja. (Lähde: Lundberg, 2008)

Tehtävässä kannattaa käyttää tukena eläinten kuvia.

 

MUURAHAISTEN LIIKENNELASKENTA

Ikäryhmä: 3+
Lukualue: 0-100
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot; lukujonotaidot, lukumäärän määrittäminen laskemalla

Kuvaus: Muurahaispolkujen liikennettä voi tarkkailla eri vuorokaudenaikoina ja erilaisilla säillä. Laita jokin merkki polulle ja laske, kuinka monta muurahaista ohittaa paikan esim. minuutissa. Voitte vertailla muurahaisten lukumääriä aamun viileässä ja päivän paahteessa. (Lähde: Oppimispolku.fi, 2012)

 

SOKKONA JONOON

Ikäryhmä: 5+
Matemaattiset taidot: Matemaattisten suhteiden hallinta; sarjoittaminen ja vertailu
Ajattelun taidot: Sarjoittaminen/ suhteiden vertailu
Kuvaus: Osallistujat jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkueiden tehtävä on nyt yrittää muodostaa jono, jossa lyhyin on etummaisena ja pisin takimmaisena. Ensimmäisenä valmiin jonon muodostanut joukkue voittaa. Toisella kierroksella leikkijöiden järjestys omissa joukkueissa sotketaan ja leikkijöiden silmille asetetaan side. Nyt jonot yritetään muodostaa saman ohjeen mukaisesti sokkona. (Lähde: Lundberg, 2008)

 

PALLOKOULU

Ikäryhmä: 4+
Matemaattiset taidot: Matemaattisten suhteiden hallinta; käsitteet sekä Laskemisen taidot; lukujonotaidot

Kuvaus: Lapset seisovat pareittain noin kahden metrin päässä toisistaan (vanhemmat lapset voivat aloittaa vähän kauempana toisistaan). Jokaisella parilla on pallo. Palloa heitellään pareittain niin, että mikäli kiinniottovuorossa oleva ei saa palloa kiinni, astuu hän yhden askeleen eteenpäin. Mikäli taas kiinniottovuorossa olevaa saa pallon haltuunsa, astuu hän yhden askeleen taaksepäin.

Leikkiä voidaan lasten taitotasosta ja lukumäärästä riippuen leikkiä myös niin, että kaikki lapset seisovat viivalla ja opettaja heittää 2-3m:n päässä palloa vuorotellen jokaiselle. Lopuksi voidaan laskea kuinka monen askeleen päähän kukin on viivasta joutunut.
(Lähde: Koivunen, 2008)

 

NUMEROPARAATI

Ikäryhmä: 8+
Lukualue: 0-1000
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot: numerosymbolin hallinta

Välineet: Kaksi sarjaa suurehkoja numerokortteja lukualueella 1 – 9. Molemmat joukkueet saavat yhden sarjan, kullekin leikkijälle yksi.
Kuvaus: Kumpikin joukkue muodostaa rivin, jonka opettaja näkee. Lapset pitävät numerokorttinsa nurjat puolet käännettynä opettajaan päin. Opettaja sanoo jonkin moninumeroisen luvun kuten 469. Tällöin kummankin joukkueen niiden leikkijöiden, joilla on vastaavat numerolevyt, vaihdettava paikkaa muiden leikkijöiden kanssa ja käännettävä oikeat numerolevynsä näkyviin niin, että ne ovat leikinjohtajaan päin oikeassa järjestyksessä.. Joukkue, joka onnistuu tässä ensimmäisenä, saa yhden pisteen. (Lähde: Aulio, 1985)

 

VÄRIT

Ikäryhmä: 4+
Lukualue: 0-10
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot: lukujono ja lukumäärän määrittäminen sekä Matemaattisten suhteiden hallinta; luokittelu
Ajattelutaidot: Luokittelu/ ominaisuuksien vertailu

Kuvaus: Leikkijät asettuvat viivalle. Yksi menee 30 m:n päähän seisomaan. Hän on joko selin leikkijöihin päin tai ainakin alkuun ja nuorimpien lasten kanssa leikittäessä kasvot leikkijöihin päin. Hän sanoo esimerkiksi: ”Ne, joilla on punaista, saavat astua kolme hiiren askelta.” Eri askeleet voivat olla esimerkiksi seuraavat:

hiiren askel= puoli jalan mittaa
tontun askel= tavallinen askel
jättiläisen askel= harppaus

Voidaan leikkiä myös sanoen ” Se, jolla on siniset silmät” tai ”…ruskeat hiukset.” Se voittaa, joka pääsee ensiksi jääjän luo. Jääjä päättää askeleiden lukumäärän. Molemmat suunnat ovat sallittuja; eteenpäin ja taaksepäin.

 

MIKÄ LUKU OLEN?

Ikäryhmä: 6+
Lukualue: 0-20
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot; lukujonotaidot

Kuvaus: Jokaisen leikkijän selkään teipataan yksi lukukortti. Lapset yrittävät selvittää kyselemällä, mikä luku hänellä itsellään on. Muut saavat vastata vain kyllä, ei tai en tiedä. (Lähde: Ikäheimo, Aalto & Puumalainen, 1997)

 

PUH

Ikäryhmä: 8+
Lukualue: 0-100
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot; lukujonotaidot sekä Aritmeettiset perustaidot

Kuvaus: Leikkijät istuvat piiriin. Ensimmäinen leikkijä aloittaa lukujen luettelemisen sanoen yksi. Seuraava leikkijä sanoo kaksi ja niin edelleen, kunnes olisi tulossa numero viisi. Silloin sanotaankin: ”Puh”. Luku voi olla viidellä jaollinen tai se voi sisältää numeron viisi. Pelaaja, jonka kohdalle tällainen luku osuu, sanoo aina ”puh”. Kun luku sisältää numeron viisi, mutta ei ole viidellä jaollinen, pelaaja laittaa viiden paikalle tavun ”puh”, esim. ”Puhyksi”( =51).
Jos leikkijä ei muista ”puhista” oikeassa paikassa, jää hän pelistä pois. Leikkiä voidaan leikkiä esimerkiksi tiettyyn lukuun asti tai kunnes jäljellä on vain yksi ”puhisija”.

 

MAA

Ikäryhmä: 7+
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot; lukujono, lukumäärän määrittäminen sekä Matemaattisten suhteiden hallinta: vertailu

Kuvaus: Leikkijät seisovat noin 2 metrin päässä toisistaan ympyrän muodossa. Yksi leikkijöistä heittää puutikun vasemmalla puolella olevalle leikkijälle niin, että hän pystyy potkaisemaan tikkua.

Alussa kaikki leikkijät ovat piirtäneet yhtä suuren ympyrän itsensä ympärille. Jos leikkijä onnistuu potkaisemaan kapulaa, hän mittaa kuinka monen jalkaterän mitan päähän se lensi. Sitten hän saa lisätä omaan maahansa yhtä pitkän maakaistaleen kuin oli mitattu etäisyys. Jos pelaaja saa tikun potkaistua esimerkiksi 12 jalkaterän mitan päähän, saa hän lisätä omaan maahansa 12 jalkaterän pituisen ohuen käytävän, suoran tai mutkittelevan. Yhden käytävän leveys on kengän pituus. Jos potkaisuvuorossa ollut ei osu, vaikka heitto olisi ollut kelvollinen, jää hän sillä kierroksella ilman maalisäystä. Peli jatkuu, heitetään seuraavalle. Yritetään saada mahdollisimman suuri maa.

Helpottaminen: Leikitään pareittain.  Leikkijät seisovat metrin päässä toisistaan ja heittävät esimerkiksi lötköpötkön (vesinuudeli) pätkää, joka on kevyt ja paksu.

Tässä leikissä pärjää ilman yhteistä kieltä.

 

RUUTUHYPPÄÄMINEN

Ikäryhmä: 6+
Lukualue: 1-12
Matemaattiset taidot: Laskemisen taidot; lukujonotaidot sekä Aritmeettiset perustaidot

Kuvaus: Maahan piirretään noin kaksi metriä leveä ja kolme metriä pitkä nelikulmio. Se jaetaan kuuteen yhtä suureen ruutuun yhdellä pitkittäisellä viivalla ja kahdella poikittaisella. Ruudukkoa katsottaessa siis kaksi ruutua on rinnakkain. Vasemman puoleiset kolme ruutua edestä katsottuna saavat numerot yksi, kaksi ja kolme, oikeanpuoleiset kolme ruutua saavat vastaavasti edestäpäin katsottuna numerot kuusi, viis ja neljä. Siten ruudut muodostavat hypättäessä numerojärjestyksen mukaisen lenkin.

Ruutua voidaan hypätä yhdellä jalalla numerojärjestyksessä heittämällä ensin ykkösruutuun oman pikkuesine (esim. kivi) ja hyppäämällä sitten itse ruutuun perässä. Seuraavaan ruutuun edetään tyrkkäämällä omaa esinettä jalalla yksi ruutu eteenpäin. Mutta mikäli esine tai hyppääjä osuu viivalle tai järjestyksessä väärään ruutuun, siirtyy vuoro seuraavalle. (Lähde: Aalto, 2000)

Muunnos: Vaihtoehtoisesti ruutua voidaan hypätä tässä ruudukossa niin, että yksi leikkijöistä huutaa jonkin luvun yhden ja kahdentoista välillä, jolloin muut leikkijät hyppäävät kyseiseen ruutuun yhdellä jalalla. Mikäli luku on kaksi tai suurempi, voi leikkijä tehdä luvun hyppäämällä kahdella jalalla eri ruutuihin tai samaan ruutuun. Esim. jääjä huutaa ”Kaksi!”= kaksi jalkaa ykkösruudussa tai yhdellä jalalla kakkosruudussa. Tai: ”Kymmenen!”
Jolloin yksi leikkijä hyppää tasajalkahypyn viitoseen, joku toinen leikkijä hyppää toisella jalalla kuutoseen ja toisella neloseen. Se, joka hyppää viimeisenä tai ei mahdu mihinkään vaihtoehtoon, huutaa seuraavan numeron.

Leikkiä voi muunnella esimerkiksi niin, että käsiäkin saa käyttää, jos muuten ei yllä.

Jälkimmäiseen ruudukkohyppelyleikkiin on pian mielekästä lisätä numerot 7, 8, ja 9.