Laskemisen taidot

Laskemisen taidot

Laskemisen taitoihin kuuluvat lukujonon luetteleminen, numeromerkkien hallinta ja lukumäärän määrittäminen laskemalla. Pienet lapset luettelevat lukusanoja lorumaisesti. Vähitellen lapsi kuitenkin alkaa osoittaa esineitä lukusanalorua lukiessaan ja havaitsee, että kaikenlaisia esineitä ja asioita voi laskea. Noin 5-vuotiaana lapsi osaa luetella lukusanoja oikeassa järjestyksessä ykkösestä alkaen, tietää että jokainen laskettava huomioidaan vain kerran, merkitsemisen järjestyksellä ei ole väliä ja viimeinen lueteltu lukusana kertoo laskettavien esineiden lukumäärän.

Laskemisen taitojen kehittymiseksi lapsen on ymmärrettävä lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys. Tämä on merkittävä edellytys koulumatematiikan oppimiselle. Laskemisen taidot ennustavat varsin hyvin lapsen myöhempää matemaattista osaamista. Sujuva lukusanojen luetteleminen eteen- ja taaksepäin lukualueella 0–20 ennakoi yleensä hyvää yhteen- ja vähennyslaskutaitoa kouluiässä.

Videolla kuvataan tarkemmin laskemisen taitojen kehitystä.

Lisätietoa löytyy Lukimat-verkkopalvelusta http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/taitojen-kehitys/laskemisen-taidot#section-1

https://youtu.be/EYn1FbGAjCY

Aunio, P. & Niemivirta, M. (2010). Predicting children´s mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20(5), 427–45.

Aunola, K., Leskinen, E. , Lerkkanen, M.-K. & Nurmi, J.-E. (2004). Developmental dynamics of math performance from preschool to grade 2. Journal of Educational Psychology, 96(4), 699–713.

Bartelet, D., Ansari, D., Vaessen, A. & Blomert, L. (2014). Cognitive subtypes of mathematics learning difficulties in primary education. Research in Developmental Disabilities, 35, 657–670.

Fuson, K. C. (1992). Research on whole number addition and subtraction. Teoksessa D. A. Grouws (toim.) Handbook of research on mathematics teaching and learning (s. 243–275). Reston, VI: NCTM.