Systemaattiset katsaukset

  • Systemaattiset katsaukset, koosteet ja meta-analyysit (engl. reviews, research synthesis, meta-analysis)

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on koota kaikki empiirinen todistusaineisto, joka sopii määriteltyihin kriteereihin ja vastaa tutkimusongelmaan (Higgins & Green, 2008).

Hyvissä tieteellisissä kirjallisuus katsauksissa on

  1. selkeästi määritellyt kriteerit, joiden mukaan tutkimukset otetaan mukaan analyysiin
  2. selkeä ja toistettava metodologia
  3. systemaattinen etsintä, jossa pyritään löytämään kaikki tutkimukset, jotka täyttävät asetetut kriteerit
  4. arviointi mukaan otettujen tutkimusten tulosten validiteetista (esim. tulosten vinoutumat) ja
  5. systemaattinen esitystapa ja kooste tutkimusten elementeistä ja tuloksista.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus voi sisältää meta-analyysin, jossa yksittäisten tutkimusten tuloksista tehdään yhteenvetoa käyttämällä määrällisiä analyysimenetelmiä (Glass, 1976). Sen avulla saadaan parempi kuva opetuksen tehokkuudesta. Päätavoite on vetää tuloksia yhteen ja auttaa ihmisiä ymmärtämään todisteaineistoa ja tekemään hyviä käytännön päätöksiä.

Lähteet

  • Higgins, J. P. T. & Green, S. (Eds.) (2008). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Cochrane Collaboration & John Wiley & Sons. Chichester, UK.
  • Hattie, J. (2009). Visible learning – a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, New York.