Matematiikan materiaalit

Matematiikan materiaaleista löytyvät ThinkMath-hankkeessa tuotetut ja tutkimuksellisesti kokeillut harjoitusmateriaalit.

Tehtäviä löytyy matemaattisten suhdetaitojen, laskemisen taitojen sekä yhteen- ja vähennyslaskun harjoitteluun. Tehtävät on suunnattu esi- ja alkuopetusvaiheeseen, mutta ne soveltuvat käytettäväksi myös myöhemmässä vaiheessa, jos näissä taidoissa esiintyy puutteita.

Harjoituspaketit sivulta löytyy viidentoista opetustuokion kokonaisuuksia, joita käytettiin sellaisenaan tutkimuksellisissa kokeiluissa. Voit ladata harjoituspakettiin kuuluvan käsikirjan sekä muut materiaalit kokonaisuuksittain pdf-tiedostoina.

Yksittäiset tehtävät sivulta voi ladata harjoituspakettien opetustuokioiden yksittäisiä tehtäviä ja muuta harjoituksissa tarvittavaa materiaalia erillisinä pdf-tiedostoina.

Alla olevissa videoissa kuvataan harjoituspakettien ja yksittäisten tehtävien sisältöjä ja käyttöä. Lisäksi esitellään tehtävissä harjoiteltavia taitoja sekä eksplisiittinen opetus, joka toimi ohjenuorana opetuskokonaisuuksia suunniteltaessa.

Video harjoituspakettien sisällöistä ja käytöstä

Video yksittäisten tehtävien sisällöistä ja käytöstä

Video harjoiteltavista taidoista

Video eksplisiittisestä opetuksesta