Leikit

Perinteisten leikkien muodossa on mahdollista harjoitella matemaattisia ja ajattelun taitoja lähes huomaamatta. Osa näille sivuille valituista leikeistä sopii leikittäväksi lasten kesken ja osa taas sopii paremmin yhteiseen liikuntatuokioon, sillä toiminta edellyttää aikuisen jatkuvaa ohjausta.

Ohessa olevat leikit vaativat aina yhteistä kieltä käynnistyäkseen. Mikäli leikit ovat leikittävissä ohjeiden ja sääntöjen antamisen jälkeen ilman yhteistä kieltä, on siitä leikin perässä erikseen maininta. Ikäryhmät leikkeihin ovat viitteellisiä suosituksia.

Leikit on jaoteltu vauhdikkaisiin leikkeihin, rauhallisiin leikkeihin, leikkivarjoleikkeihin ja laulu- ja loruleikkeihin.

Jokaisen leikin yhteydessä on maininta leikin alkuperäisestä lähteestä. Täydelliset lähteet on koottu kirjallisuus osuuteen.