Työmuisti

Työmuistilla tarkoitetaan kykyä säilyttää ja muokata informaatiota lyhytaikaisesti muistissa. Työmuisti on ajattelun työtila. Siellä säilytetään ja muokataan tämänhetkisessä tehtävässä tarvittavaa tietoa, esimerkkinä lukeminen, laskeminen ja päätöksenteko. Työmuistin tehtävänä on myös muokata tämänhetkisessä tehtävässä tarvittavaa tietoa. Työmuistia tarvitaan oikeastaan kaikissa vaativammissa tehtävissä, esimerkiksi ongelmanratkaisussa ja mielikuvien hyödyntämisessä ajattelun apuvälineenä.

  • Olen ystäväni kanssa itsepalveluravintolassa. Lupaan hoitaa tilauksemme; kassalla muistan mitä ystäväni halusi tilata.
  • luokkalainen pystyy vastaanottamaan kolme opettajan antamaa ohjetta ja toimimaan niiden mukaisesti.

Työmuisti on kapasiteetiltaan rajallinen muistijärjestelmä (lisää muistin toiminnasta, linkki), joka vastaa tiedon lyhytaikaisesta säilyttämisestä ja prosessoinnista (Baddeley, 2000). Kun teemme kognitiivisia tehtäviä, työmuisti kontrolloi, säätelee ja ylläpitää aktiivisesti tehtävän kannalta merkityksellistä tietoa (Miyake ym., 2000). Työmuistia tutkitaan tyypillisesti tehtävillä, joissa testattavan täytyy pitää tietoa muistissaan sekä muokata sitä. Baddeleyn (2000) työmuistimallin mukaan työmuisti jaetaan visuospatiaaliseen ”lehtiöön”, fonologiseen silmukkaan, episodiseen puskuriin sekä keskusyksikköön. Toisen työmuistimallin mukaan tarkkaavaisuus aktivoi säilömuistin representaatioita muuntaen ne työmuistin osiksi (Engle, Kane & Tuholski, 1999).

Työmuistia tarvitaan tilanteissa, joissa tehtävän kannalta oleellista tietoa tulee samanaikaisesti säilyttää ja muokata mielessä. Esimerkiksi laskutehtävässä tulee samanaikaisesti ja aktiivisesti pitää mielessä laskettavat luvut, suorittaa laskutoimitus sekä kontrolloida näiden prosessien osavaiheiden toteuttamista.

Esimerkiksi: 7 + 8 + 9 – 4 = ?

  • 7 + 8 = 15 välisumman muistaminen
  • + 9 välimuistista aktivointi  → Operaatio = 24
  • – 4 välimuistista aktivointi Operaatio = 20


Lähteet

  • Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 417-423.
  • Engle, R. W., Kane, M. J., & Tuholski, S. W. (1999). Individual differences in working memory capacity and what they tell us about controlled attention, general fluid intelligence and functions of the prefrontal cortex. In A. Miyake & P. Shah (Eds.), Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control (pp. 102-134). New York: Cambridge University Press.
  • Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howertwer, A. & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: a latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49–100.
  • Miyake, A. & Shah, P. (1999).(Eds.), Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control (p. 102–134). New York: Cambridge University Press.