Harjoituspaketit

Harjoituspaketit-sivulla on kolme eri harjoituspakettikokonaisuutta, joista kukin sisältää tuntisuunnitelmia, induktiivisen päättelyn tehtäviä ja liitteitä, joiden avulla tuntisuunnitelmat ja induktiivisen päättelyn tehtävät suoritetaan. Yksi harjoituspaketti sisältää 12 opetustuokiota. Jokainen ajattelun taitojen oppitunti sisältää orientaation, jossa käydään ohjaajajohtoisesti tunnilla käytettävät käsitteet lävitse, kognitiivisen konfliktin eli oppimistehtävän, jossa lapset oppivat uuden työskentelytavan tai kohtaavat aikaisempaan tietoon ristiriidassa oleva ratkaisuvaihtoehdon ja kehittely-osion, jossa opittua kerrataan tai syvennetään. Lisäksi tuntiin sisältyy oppimaan oppimis -keskusteluhetki, jossa keskutellaan yhdessä miten tehtävän ratkaisemisessa onnistuttiin sekä opettajan luoma siltaamisvaihe, jossa koettua pyritään yhdistämään lasten arkeen sopiviin tilanteisiin. Lähes jokaiseen oppituntiin kuuluu myös induktiivisen päättelyn harjoitteita, joita voidaan tehdä tunnin päätteeksi. Kukin opetustuokio on kestoltaan noin 35-45 minuuttia.

Jokaisen harjoituspaketin toimivuutta on kokeiltu kunkin harjoituspaketin kohderyhmän lapsilla ja harjoituspakettien vaikuttavuutta on pyritty kartoittamaan koe-kontrolliastelman avulla. Kokeilun aikana harjoittelu tapahtui pienryhmässä (4-6 lasta) noin kaksi kertaa viikossa. Käytännössä yhden harjoituspaketin kokeilu toteutettiin kahden kuukauden aikana.

Materiaalit:

Voit ladata harjoituspakettiin kuuluvan Käsikirjan sekä muut materiaalit kokonaisuuksittain pdf-tiedostoina. Käsikirja on kaikille kolmelle harjoituspaketille yhteinen.

Harjoituspakettien yksittäiset tuntisuunnitelmat ovat ladattavissa erillisinä tiedostoina Yksittäiset harjoitteet-sivulta.

 

HARJOITUSPAKETIT

Käsikirja

Esiopetus

Harjoituspaketti (12 kpl)

Induktiivisen päättelyn tehtävät

Ensimmäinen luokka

Harjoituspaketti (12 kpl)

Induktiivisen päättelyn tehtävät

Toinen luokka

Harjoituspaketti (12 kpl)

Induktiivisen päättelyn tehtävät