Yksilölliset erot

Yksilölliset motivaatiotaipumukset

Motivaatiota voidaan tarkastella sekä lapsen yksilöllisenä, kohtuullisen pysyvänä ominaisuutena että tietyssä tilanteessa viriävänä, ajallisesti lyhytkestoisena tunnetilana. Tässä osuudessa kuvataan motivaation yksilöllistä pohjaa, eli niitä ominaisuuksia, jotka luonnehtivat lapsen motivaatiota yleisesti (esimerkiksi oppiaineesta riippumatta) ja jotka tuottavat tunnistettavia yksilöllisiä eroja lasten välille. Nämä motivaation pysyvämmät rakenteet ovat kuitenkin aina taustalla silloin, kun tarkastellaan lapsen motivoitumista tietyssä tilanteessa. (Niemivirta ym. 2013; Veermans & Tapola 2006). Tämä osio sisältää seuraavat alaluvut: