Interventio-ohjelman luotettavuus ja soveltuvuus

Ennen kuin aloitat tietyn interventio-ohjelman, tarkista seuraavat asiat:

Tarkoitus

  • Kenelle ohjelma on suunniteltu?
  • Mitä taitoja ohjelma harjoittaa?

Tutkimuksellinen tausta

  • Millaiseen tutkimustietoon harjoitusohjelma perustuu?
  • Onko harjoitusohjelman vaikuttavuutta tutkittu? Jos, niin miten sitä on tutkittu? (koe- kontrolliasetelma, efektin koko)

Toteutus

  • Tarvitaanko harjoitusohjelman toteuttamisessa suuria valmisteluja tai hankintoja?
  • Onko kyseessä yksilöllisesti, pien- vai suurryhmässä toteutettava harjoitusohjelma?
  • Mitkä ovat toteutuksen tilavaatimukset?
  • Kuinka pitkän ajan harjoitusohjelman toteuttaminen vaatii a) yhdellä kerralla b) kokonaiskestoltaan ?

Muuta huomioitavaa

  • Miten arvioit lasten oppimista harjoitusohjelman aikana? Onko siihen valmiit materiaalit tai ohjeet?
  • Miten seuraat lasten oppimista ja osaamista harjoitusohjelman päättymisen jälkeen?