Videoviestintäympäristöt

Zoom

Zoom-videoviestintäpalvelu on yleinen etäopetuksessa ja etätapaamisissa käytössä oleva videoviestintäväline. Opiskelijat voivat myös käyttää Zoomia täysipainoisesti Helsingin yliopiston käyttäjätunnusten avulla omiin tarpeisiinsa – tästä lisää ryhmätyöskentelyä koskevassa osiossa seuraavaksi.

Moodlessa enemmän ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun sijaan Zoom on oppimisympäristönä lähiopetusta vastaavassa roolissa. Vuorovaikutus opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa on myös mahdollista niin chat-kirjoittelun kuin videon ja äänenkin kanssa.

Zoom-sovelluksella voi myös tallentaa zoom-kokouksia (varsinkin itse perustamiaan kokouksia; muiden ihmisten perustamien kokousten tallennus vaatii tallennusoikeudet esim. Co-host -roolissa). Zoomin tallenteet tallentuvat .mp4-muotoisiksi tiedostoiksi koneelle. Sieltä ne voi jakaa muille yliopistolaisille esim. Unitube-lataamoon. Tämä työnkulku on esitetty digitaitojen syventävän osion video-osuudessa S.6. – jos yliopiston yleinen syventävä osa ei kuulu kurssivaatimuksiisi, kannattaa kuitenkin käydä lukemassa videon tekoa koskeva ohjeistus jos asia kiinnostaa!

Alla olevassa kuvassa Raimo ja Trälle työstävät esitystä yhdessä etänä Zoomin välityksellä ja ruudunjaon avulla:

Voit tehdä ja lähettää helposti klikattavia kutsuja Zoom-tapahtumiin Outlook-kalenterin välityksellä, jos otat käyttöön Zoomin Outlook-lisäosan. Löydät ohjeet tähän ja muihin Zoomin perustoimintoihin Helpdesk-sivustolta.

Teams

Toinen etäopetuksessa käytettävä videoviestintäpalvelu on Microsoftin Teams. Tätäkin palvelua voit käyttää selaimella tai mobiililaitteella, joskin työpöytäsovellus on suositeltava väline tähän kuten Zoominkin osalta. Joskus voi olla, että etäopetusta järjestävä taho ei voi käyttää Zoomia, joten Teams saattaa silloin olla pakollinen keino seurata opetusta.

Teams mahdollistaa myös monipuolisen työskentelyn Office-dokumenttien parissa esim. ryhmissä ja tarjoaakin monipuolisemman, lähes Moodlea vastaavan työskentelyalustan jossa videoyhteys on vain pieni osa palvelua. Myös Teamsia voit käyttää ruudunkaappausvideoiden tallentamiseen. Teams-palvelusta enemmän ryhmätyöskentelyä koskevassa osiossa.

Unitube-katsomo

Unitube on yliopistolaisille kehitetty videoiden ja suoratoistolähetysten katselu- ja jakelukanava. Unitube-katsomon löydät yliopiston avoimilta verkkosivuilta osoitteesta www.helsinki.fi/fi/unitube. Voit katsoa Unitubesta mm. luentosaleista suorana lähetettyjä luentoja ja niiden tallenteita, opetus- ja ohjevideoita sekä muita verkkoon vietyjä tallenteita.

Unitubessa videot on julkaistu sarjoittain. Löydät haluamasi videot yleensä helpoiten lajittelemalla ne sarjan tai tiedekunnan mukaan. Huomaa myös, että joidenkin Unitube-videoiden katseluoikeuksia on rajattu esimerkiksi niin, että ne näkyvät vain tietyn Moodle-kurssin osallistujille.

Huomioi, että videosoittimen ääni saattaa selaimessa olla oletuksena mykistettynä. Jos et kuule mitään mutta näet kuvan, tarkista äänen kuuluvuus Unitube-toistoikkunassa olevasta äänikuvakkeesta!

Muut videot

Opintojaksolla voi olla tarjolla myös muita videoita. Osa opettajista saattaa laittaa videot nähtäville yleisesti tunnettuihin videonjakopalveluihin kuten YouTubeen tai Vimeoon.

Videomateriaalia voi olla tarjolla myös erikseen ladattavina tiedostoina. Etenkin vanhempi materiaali voi olla esimerkiksi avi-, mov-  tai mp4-tiedostomuodoissa. Näiden tiedostomuotojen avaaminen onnistuu toisto-ohjelmien avulla, joskin videot saattavat toimia myös suoraan selainikkunassasi. Video- ja äänitiedostojenkin avaamiseen soveltuu hyvin ilmainen VLC player.

Videoiden tuottaminen ja jakaminen

Videoiden tuottaminen

Syventävässä osiossa S.6 käydään läpi tarkemmin videoiden tuottaminen osana opiskelua. Alla on kuitenkin esitelty lyhyesti yliopiston useimmin käytetyt ympäristöt videoiden julkaisuun.

Unitube-lataamo

Kaikki yliopistolaiset voivat viedä omia tallenteitaan Unitube-lataamoon, josta niitä voi jakaa ja upottaa muiden nähtäväksi esimerkiksi Moodle-kursseilla tai Unitube-katsomossa. Unitube-lataamo löytyy osoitteesta lataamo.helsinki.fi.

Lataamoon voi tallentaa esimerkiksi tabletilla, kännykkäkameralla tai videokameralla kuvattuja videoita tai tietokoneanimaatioita.

Opiskelijan digitaitojen syventävän osion videon julkaisua koskevassa materiaalissa kerrotaan lisää videoiden julkaisusta Unitube-lataamoon.

Unitube-studiot ja -salit

Eri puolilla yliopistoa on opetustiloja ja studioita, joihin on asennettu Unitube-tallennuslaitteistoja. Näiden erikseen varattavien ns. Unitube-tilojen avulla voit kuvata ja tallentaa esimerkiksi kurssien videoita hyvällä laitteistolla ja tarkoituksenmukaisesssa tilassa suoraan Unitube-lataamoon. Laitteita käytetään salin ohjauspöydän avulla. Tarkempia ohjeita Unitube-lataamon ja luentotallennuslaitteistojen käyttöön löydät Helpdesk-sivustolta.