Esityksen näyttäminen

Tällä sivulla kerrotaan diaesityksen näyttämiseen liittyvistä asioista:

 • esityksen toimivuuden varmistaminen
 • esityksen käynnistäminen
 • eteneminen diasta toiseen
 • automaattiset korjaus- ja muotoilutoiminnot
 • esityksen keskeyttäminen ja lopettaminen

Esityksen toimivuuden varmistaminen

Toimivassa esityksessä diojen lisäksi diojen esittämistapa on onnistunut. Esityksesi toimivuuden varmistamiseksi ota huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • Selkeys ja luettavuus: varmista aina ennen esitystäsi, että esityksesi diat näkyvät esityssalin viimeisimmällekin riville!
 • Tunne käyttämäsi laitteisto: varaa aikaa erityisesti dataprojektorin sekä siihen liitetyn tietokoneen toimintakuntoon saattamiselle. Huomaa lisäksi, että eri ohjelmaversioilla tuotetut esitykset saattavat näkyä eri tavalla: esimerkiksi tekstit voivat rivittyä toisin kuin alkuperäisessä esityksessä tai luettelomerkit voivat muuttua toisiksi. Tarkista siis esityksesi ennen kuin näytät sen!
 • Ajankäyttö: varaa aikaa esityksesi diojen näyttämiselle reilusti.
 • Esitysmateriaalin tarjoaminen: tarjoa esityksesi aineisto yleisölle, jotta he voivat palata siihen myöhemmin. Voit julkaista esityksen verkossa tai jakaa esityksen tiivistelmän paperilla. Jaa esityksesi tiivistelmä ennen esityksen aloittamista tai kerro yleisöllesi, mistä esitys löytyy.
 • Ota huomioon yleisösi: älä puhu esitykselle, vaan yleisöllesi. Tarkoituksena ei ole myöskään lukea dioissa olevia tekstejä, vaan niiden tarkoitus on toimia runkona varsinaiselle puhe-esityksellesi.

Muista asettaa ohjelma diojen esitystilaan! Alla olevassa kuvaparissa näet vasemmalla muokkaustilan ja oikealla esitystilan.

Esityksen käynnistäminen

Diaesitys voidaan käynnistää useilla tavoilla: käynnistystavasta riippuen esitys alkaa joko ensimmäisestä tai ohjelman muokkaustilassa näkyvästä diasta.

PowerPointissa esityksen käynnistys onnistuu klikkaamalla ohjelmaikkunan oikeassa alareunassa olevaa Slide Show (Diaesitys nykyisestä diasta) -painiketta (ks. esimerkkikuva alla). Tällöin esitys käynnistyy siitä diasta, joka on näkyvissä käynnistyskomennon aikana.

pp2016_startslideshow

Voit käynnistää esityksen 1. diasta F5-näppäimellä. Jos haluat aloittaa näytöllä näkyvästä diasta, käytä Shift + F5 -näppäinyhdistelmää.

Eteneminen diasta toiseen

Siirtyminen diasta toiseen onnistuu usealla tavalla:

 • Näppäimistö: siirry seuraavaan diaan “Nuoli alas”- tai “Page down”-näppäimen avulla. (voit käyttää myös välilyönti- ja Enter-painiketta eteenpäin siirtymisessä). “Nuoli ylös”- ja “Page up” -näppäimet siirtävät esitystä toiseen suuntaan.
 • Hiiri: voit käyttää mm. hiiren rullaa diojen välillä siirtymiseen.

Huomaa esityksen aikana myös näytön vasemmassa alareunassa seuraavan kuvan esittämä, himmeänä näkyvä palkki:
pp2016_himmeetnuolet
Nuolipainikkeiden avulla voit siirtyä esityksessä eteen- ja taaksepäin. Kynän muotoisella painikkeella saat puolestaan esiin kynätoiminnon, jonka avulla voit korostaa esityksesi sisältöjä.

Esityksen keskeyttäminen ja lopettaminen

Voit halutessasi keskeyttää esityksesi mm. yleisön kysymyksiä varten. Tällöin on kätevää muuttaa näyttökuva mustaksi tai valkoiseksi – riippuen tilanteesta.

Jos haluat lopettaa tai keskeyttää esityksen hetkeksi, voit muuttaa näyttökuvan mustaksi painamalla näppäimistöltä piste (.) -painiketta. Vastaavasti pilkulla (,) muutat näytön valkoiseksi. Takaisin esitystilaan pääset painamalla piste- tai pilkku-painiketta uudelleen.

Pääset pois esitystilasta  näppäimistön Esc-näppäimellä.