Soluviittaukset

Soluviittauksella tarkoitetaan sitä, että solussa on viittaus toisen solun sisältöön, esimerkiksi numeroarvoon tai laskentakaavaan. Jos esimerkiksi solussa B4  lasketaan solujen B2 ja B3 arvojen summa, soluun B4 kirjoitetaan =SUM(B2:B3), jossa B2 ja B3 ovat soluviittauksia:

excel2016_simplereference

Suhteelliset viittaukset

Kun käytät suhteellista viittausta (esimerkiksi A1, B6 tai vaikkapa E18), viittausosoite muuttuu, kun kopioit solun sisältämän kaavan toiseen soluun.

Esimerkki: alla olevan taulukon B4-solussa oleva =B2-B3-kaava muuttuu =C2-C3 ja =D2-D3 -muotoisiksi kopioitaessa kaava soluihin C4 ja D4.

tulot ja menot ynnäävän saldosarakkeen kaava tammikuulta on vain kopioitu suoraan helmi- ja maaliskuun tietoihin

Taulukkolaskentaohjelma osaa siis “suhteuttaa” kopioitavan kaavan soluviittaukset vastaamaan sarakkeiden ja rivien kulloistakin osoitetta, kun käytät suhteellisia viittauksia.

Suorat viittaukset

Jos haluat tehdä kaavan, jossa viitataan aina tiettyyn, samaan soluun, käytä suoraa viittausta. Esimerkiksi jos käytät kaavassa tiettyä vakiota (esimerkiksi piin likiarvoa) tms. lukuarvoa, laskukaavaa kopioitaessa  vakion sisältämän solun viittausosoite ei saa muuttua. Tällöin mainitun solun viittaus laskukaavassa tulee muuttaa suoraksi. Muuta viittaus suoraksi käyttämällä $-merkkiä.

Esimerkki: alla olevan taulukon B2-solun viittausosoite muutetaan C5-solun laskukaavassa suoraksi, jotta kopioitaessa C5-solun kaavaa alaspäin muille riveille B2-solun viittausosoite ei muutu.

kuvassa b2-rivillä oleva tuotteen hinta kerrotaan b5-b9-riveillä olevilla kappalemäärillä ja siten saadaan c-riveille kuukausittaisten ostosmäärien yhteiskustannukset

Yllä olevasta kuvasta näet, kuinka B2-solun osoite määritetään “suoraksi” kahden $-merkin avulla: ensimmäinen $-merkki määrittää sarakkeen ja toinen $-merkki riviosoitteen. Tarpeen tullen voit kuitenkin määrittää suoran viittauksen sellaiseksi, että viittausta kopioituessa muuttuu vain joko rivi- tai saraketunnus:

=C2-$D1
D1-solun saraketunnus (D) ei muutu, mutta rivitunnus (1) muuttuu kaavaa kopioitaessa

=C2+D$1
D1-solun saraketunnus (D) muuttuu, mutta rivitunnus (1) ei muutu kaavaa kopioitaessa.