Tiedonhallinnan suunnittelu

Suunnittele tiedonhankinnan lisäksi myös tiedonhallintaa, esimerkiksi tiedon tallentamista, tiedostojen järjestelyä ja nimeämistä.

Tiedonhallintaan kuuluu esim.

  • tiedostojen nimeäminen ja töiden eri versiot
  • montako varmuuskopiota on ja mihin ne on tallennettu
  • missä yhteistyönä tehtäviä kirjallisia töitä työstetään ja säilytetään
  • missä säilytetään löydettyjen kirjojen ja artikkeleiden tiedot (viitteidenhallinta)

Muistiinpanojen hallintaan voit käyttää esim. OneNote- ja OneDrive-ohjelmia, jotka ovat mukana Microsoft Office ProPlus -paketissa.

Viitteidenhallintaan kirjasto tarjoaa RefWorks-ohjelman.

Perusteellisemmin akateemista aineistonhallintaa on esitelty mm. Datanhallinnan perusoppaassa.

Kun suunnittelet tiedonhaun huolellisesti ja kirjaat muistiin hakusuunnitelman ja hakuprosessin vaiheet, vältät tarpeettomia virheitä ja turhaa työtä.
Dokumentoituun suunnitelmaan ja tapahtumiin on helppo palata myöhemmin. Järjestelmällisten työtapojen omaksuminen säästää aikaa, vaivaa ja hermoja!