Luvun 3.1 harjoitukset

Harjoitus 1 – Tiedontarpeen määrittely

 1. Mitä tiedonhankintakanavia sinun kannattaa käyttää, kun haluat selvittää:
  a) mistä saat käsiisi “Polkuja etnologian menetelmiin” -kirjan?
  b) mikä on korkeakouluopiskelijan ateriatuen määrä aterialta?
  c) mitä aikaisempia tutkimuksia on tehty “Kemiluminesenssi”-aiheesta?

Harjoitus 2 – Tiedonlähdetyyppejä

 1. Pohdi, missä ensisijaisissa tiedonlähteissä uusi tieteellinen tieto on nopeimmin saatavilla.

VASTAUKSET

Harjoitus 1 – Tiedontarpeen määrittely

 1. a) esimerkiksi Helka
  b) Internetin hakukoneet, esimerkiksi Google
  c) Alan tieteelliset tietokannat

Harjoitus 2 – Tiedonlähdetyyppejä

Uutta tieteellistä tietoa julkaistaan nopeasti esimerkiksi seuraavissa tiedonlähteissä:

 • kongressijulkaisut, jotka sisältävät tietyn kokouksen esitelmät. Julkaisut ilmestyvät yleensä muutaman kuukauden kuluttua kokouksesta. Esimerkiksi:

Inversini, A., & Schegg, R. (Eds.). (2016). Information and communication technologies in tourism 2016: Proceedings of the International Conference in Bilbao, Spain, February 2-5, 2016. Cham: Springer.

 • tutkimusraportit, joita tutkimusprojektit saattavat julkaista jo tutkimuksen kuluessa. Raportit julkaistaan usein tutkivan laitoksen tai muun yhteisön raporttisarjassa. Esimerkiksi:

Vepsäläinen, M., & Hiltunen, M. J. (2015). Kylämökkeily Suomessa: Vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa. (Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies No 6). Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

 • tieteellisten aikakauslehtien tutkimusta raportoivat artikkelit. Artikkelin hyväksyminen, peer review -prosessin mukainen tarkistus ja mahdolliset korjaukset vievät kuitenkin yllättävän paljon aikaa. Yleensä artikkeli on ilmestyessään jo ainakin vuoden ikäinen.