Luvun S.5 harjoitukset

Harjoitus 1 – Tiedon linkittäminen ja upottaminen ohjelmien välillä

Tässä harjoituksessa kokeilet tietojen tuomisen ja linkittämisen erilaisia tapoja. Harjoituksessa käytetään esimerkkinä Word- ja Excel-ohjelmia.

 1. Tallenna harjoituskansioosi Oma budjetti– ja Suunnitelma-nimiset tiedostot.
 2. Avaa Excel-ohjelmalla ”Oma budjetti” -työkirja.
 3. Tuo ”Suunnitelma”-asiakirjaan ”Oma budjetti”-työkirjan taulukko siten, että taulukossa näkyvät kaikki tulosi ja kulusi. Tuo taulukko asiakirjan 1. tekstikappaleen alapuolelle upotettuna objektina eli siten, että voit muuttaa tietoja Excel-ohjelman komennoilla Word-ohjelmasta käsin.
 4. Tuo myös ”Oma budjetti”-työkirjassa oleva kaavio taulukon alapuolelle.

Tuo seuraavaksi tietoja linkitettyinä eli siten, että tietojen muuttuessa lähdetiedostossa, tiedot muuttuvat myös kohdetiedostossa.

 1. Linkitä Suunnitelma-asiakirjasi toisen tekstikappaleen ensimmäisen lauseen loppuun Excel-taulukon yläreunassa oleva päivämäärä. Tee linkitys siten, että päivämäärän muuttuessa taulukossa päivämäärä muuttuu automaattisesti myös asiakirjassa.
 2. Linkitä koko taulukko vielä tämän toisen tekstikappaleen alapuolelle. Tee myös tämä linkki siten, että muuttaessasi tietoja Excel-ohjelmassa tiedot muuttuvat myös Word-ohjelman asiakirjassa.
 3. Tallenna molemmat tiedostot.

Testaa seuraavaksi linkitysten toimivuus.

 1. Avaa ”Oma budjetti”-työkirja Excel-ohjelmalla ja muuta Päivitetty-solun päivämäärä toiseksi. Muuta myös Opintolaina-soluissa olevat luvut nolliksi ja työtuntien määrä 40:ksi. Huomaat, että taulukkoon tuli paljon muutoksia ja että myös kaavio muuttui.
 2. Tallenna työkirjaan tekemäsi muutokset ja sulje työkirja.
 3. Avaa Suunnitelma-asiakirja Word-ohjelmalla. Ohjelma kysyy, haluatko päivittää asiakirjan tiedot. Vastaa myöntävästi.
 4. Tarkista muuttuneet tiedot: tekstikappaleessa olevan päivämäärän ja alemmassa taulukossa olevien tietojen tulisi olla nyt oikein. Huomaat kuitenkin myös sen, että ensimmäisen taulukon ja kaavion tiedot eivät ole muuttuneet.
 5. Ensimmäisessä taulukossa on kuitenkin yhteys Exceliin. Kokeile yhteyttä kaksoisklikkaamalla taulukkoa: huomaat, että taulukko avautuu Excel-työtilaan ja että myös valikot ja painikkeet ovat Excel-ohjelman. Nyt voit muokata taulukkoa Excel-ohjelman komennoilla: muuta taulukon solujen taustaväri toiseksi.
 6. Tallenna tekemäsi muutokset ja sulje tiedostot.