Tiedon rakenteinen käsittely

Tiedon rakenteisuus  tarkoittaa sitä, että muokattavaan tietoon on määritelty sen eri osien tarkka rakenne. Tiedon rakenteinen käsittely on tärkeää tekstinkäsittelyssä, diaesitysten koostamisessa, taitossa sekä verkkojulkaisussa. Rakenteisuus parantaa sisältöjen saavutettavuutta ja niiden eri osien erottumista ruudunlukuohjelmille. Lue lisää Opiskelijan ohjeiden saavutettavuusohjeista.

Rakenteisuus tekstinkäsittelyssä

Jos määrität otsikoille vain ison kirjasinkoon, tekstissäsi ei ole mitään tietokoneen ymmärtämää rakenteisuutta. Mutta kun kerrot tekstinkäsittelyohjelmalle, että otsikon tulee olla tyyliltään ”päätason otsikko” (esimerkiksi Heading 1 eli Otsikko 1), myös tietokone ymmärtää, että kyseessä on pääotsikko. Tämän jälkeen voit hyödyntää rakenteisuutta tekstinkäsittelyssä:

  • voi antaa ohjelman luoda sisällysluettelon automaattisesti
  • voit tehdä tekstin ulkoasuun liittyviä muutoksia kerralla vaikka 70:een samalla tyylillä merkittyyn otsikkoon
  • voit avata tekstin toisessa tekstinkäsittelyohjelmassa niin, että tekstin rakenne säilyy muuttumattomana.

Seuraava esimerkkikuva havainnollistaa sitä, kuinka edellä kerrottu tiedon rakenteinen käsittely helpottaa työtäsi: esimerkissä ”sivu” voi olla tekstinkäsittelyohjelman sivu, sähköisen diaesityksesi dia tai vaikka verkkosivu.

muokkaustapa 1: et käytä tyylejä, joten joudut muokkaamaan kunkin sivun otsikoita yksitellen halutessasi vaihtaa kirjasinta muokkaustapa 2: käytät tyylejä. Tällöin muokkaamalla käyttämiäsi tyylejä mm. otsikoiden kirjasinlajimuutokset tapahtuvat automatisoidusti

Rakenteisuus ja tyylien käyttö on tärkeää myös saavutettavuuden kannalta. Rakenteisuus parantaa dokumentin saavutettavuutta ja sen eri osien erottumista ruudunlukuohjelmille. Lue lisää Opiskelijan ohjeiden Saavutettavuus-sivulta.

Rakenteisuus diaesitysten luomisessa

Voit hyödyntää rakenteisuutta myös esimerkiksi diaesityksesi ulkoasua muokatessasi: sen sijaan että muokkaat esityksesi kaikkia dioja erikseen, sinun tarvitsee muokata vain yhtä, nk. perustyyli-diaa. Tällöin ko. diaan tekemäsi ulkoasumuutokset näkyvät kaikissa esityksesi dioissa (lisätietoa perustyylin käytöstä).

Rakenteisuus verkkojulkaisemisessa

Tiedon rakenteisen käsittelyn edut tulevat hyvin esille verkkosivuilla, koska niillä sisällön ulkoasu (nk. CSS-tiedostot) ja itse sisältö on yleensä erotettu toisistaan erillisiksi tiedostoiksi.

Olipa käyttämäsi ohjelma mikä tahansa, rakenteisuuden määrittämisessä on siis kyse juuri sisällön ja sisällön ulkoasun erottamisesta toisistaan.