Hakutuloksen arviointi

Toisinaan tiedonhaku antaa tulokseksi valtavan määrän viitteitä, kun taas toisinaan viitteitä ei löydy lainkaan. Lisäksi varsin usein haku tuottaa odottamattomia tuloksia, jotka eivät vastaa tiedontarvettasi millään tavoin. Tällöin sinun on syytä tarkastella hakusuunnitelmaasi uudesta näkökulmasta ja palata käyttämiisi hakutermeihin ja tiedonlähteisiin.

Arvioi tekemäsi tiedonhaun onnistumista mm. pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

  • Ovatko hakutermit liian laajoja tai suppeita? Voit täsmentää tiedonhakua pohtimalla hakutermejä uudelleen ja hyödyntämällä jo löytämiäsi hyviä viitteitä ja lähteitä. Niiden asiasanakentistä voit etsiä sopivia asiasanoja. Uusia hakutermejä voit etsiä myös löytämiesi lähteiden lähdeluetteloista ja kirjallisuusviitteistä. Niistä löytyy usein myös suoraan aihetta käsitteleviä lähteitä. Saat hakutuloksesta kattavamman hyödyntämällä asiasanahaun lisäksi myös sanahakua.
  • Onko tiedonlähde, esimerkiksi tietokanta valittu oikein? Tiedonhaun onnistumista arvioidessasi sinun kannattaa muistaa, että sekä elektronisia että painettuja tiedonlähteitä on runsaasti tarjolla, eikä mikään yksittäinen tiedonlähde yleensä riitä, vaan tietoa on koottava useista lähteistä.

Hyvä hakutulos edellyttää yleensä useita tiedonhakuja. Jotta vältät turhaa työtä, sinun kannattaa kirjata aina ylös tekemäsi hakusuunnitelma sekä toteuttamasi haut tuloksineen: dokumentoituun suunnitelmaan ja tapahtumiin on helppo palata tarpeen vaatiessa.