Sivuasetukset

Sivuasetukset

Sivun asetuksissa voit muuttaa muun muassa:

  • sivun reunuksia eli marginaaleja
  • sivun suuntaa ja kokoa
  •  ensimmäisen sivun ulkoasua
  • kaikkien parittomien sivujen ulkoasun erilaiseksi.

Tämän sivun esimerkeissä on käytetty Microsoft Word -ohjelmaa. Toiminnot saattavat löytyä toisissa tekstinkäsittelyohjelmissa eri paikoista, mutta asetusten määrittely tapahtuu kuitenkin samalla periaatteella ohjelmasta riipumatta.

Sivun reunukset eli marginaalit

Reunuksilla määritellään alue, joka jää paperin reunan ja tekstialueen väliin. Määrittele reunus Layout (Asettelu) -välilehden ryhmästä Page Setup (Sivun asetukset). Napsauttamalla Margins (Reunukset) -kuvaketta voit valita avautuvan listan valmiista vaihtoehdoista itsellesi sopivan.

Voit määritellä itse haluamasi kokoiset reunukset napsauttamalla kuvakeryhmän oikeassa alareunassa olevaa painiketta (ks. kuva yllä). Syötä aukeavan Page Setup (Sivun asetukset) -valikon Margins (Reunukset) -välilehden kenttiin haluamasi reunuskoko ja sulje ikkuna painamalla OK-painiketta.

Voit myös määritellä ylä- ja alatunnisteen etäisyyden paperin reunasta (lisätietoa ylä- ja alatunnisteista) sekä sidontaa varten mahdollisesti tarvittavan reunuksen.

Suomen Standardisoimisliiton suositus (SFS-standardi) asiakirjojen yhteneväiseen asetteluun: vasen reuna 2 cm, yläreuna 1 cm. Oikea- ja alareuna määritellään tulostimen vähimmäisvaatimuksen mukaan (yleisin 0,9 cm).Yliopiston tiedekuntien ja laitosten suositukset voivat poiketa hyvinkin paljon SFS-standardista. Tarkistathan siis oman tiedekuntasi mahdolliset asettelukäytännöt!

Sivun suunta

Asiakirjan sivu on oletuksena pystysuunnassa. Voit muuttaa sivun suuntaa Layout (Asettelu) -välilehden ryhmästä Page Setup (Sivun asetukset). Napsauta Orientation (Suunta) -kuvaketta, niin voit valita avautuvasta listasta sivun suunnan (Landscape = vaaka, Portrait = pysty).

Sivun koko

Suomessa useimmiten käytetty paperikoko on A4 (koko 21 cm x 29,7 cm). Jos haluat tulostaa asiakirjan vaikkapa A3-koolle, muuta sivun kokoa. Joissakin tulostimissa paperin oletuskokona voi olla Letter, jonka koko on eri kuin A4-arkin. Tarkista paperin koko varsinkin, jos tuloste näyttää paperilla erilaiselta kuin näytöllä.

Voit muuttaa asiakirjan sivun kokoa Layout (Asettelu) -välilehden ryhmästä Page Setup (Sivun asetukset). Napsauta Size (Koko) -kuvaketta, niin voit valita sopivan sivun koon avautuvasta listasta.

Erilainen ensimmäinen sivu

Voit määrittää asiakirjasi ensimmäisen sivun erilaiseksi kuin muut. Tästä on hyötyä esimerkiksi jos et halua ensimmäiselle sivulle sivunumerointia tai muita tunnistetietoja.

Aseta erilainen ensimmäisen sivu avaamalla Layout (Asettelu) -välilehti ja napsauta ryhmän Page Setup (Sivun asetukset) oikeassa alareunassa olevaa pientä nuolipainiketta (ks. kuva ylempänä). Siirry avautuvan ikkunan Layout (Asettelu) -välilehdelle. Aseta valinta Different first page (Erilainen 1. sivu) -valintaruutuun ja hyväksy valinta OK-painikkeella.

o2016_differentfirst

Erilainen pariton ja parillinen sivu

Voit määrittää asiakirjasi parilliset ja parittomat sivut erilaisiksi. Tällöin voit tehdä mm. asiakirjasi parittomien ja parillisten sivujen ylä- ja alatunnisteet erilaisiksi (lisätietoa ylä- ja alatunnisteista).

Jos haluat asettaa työhösi erilaisen parittoman ja parillisen sivun, valitse Layout (Asettelu) -välilehti ja napsauta ryhmän Page Setup (Sivun asetukset) oikeassa alareunassa olevaa painiketta (ks. kuva ylempänä alaotsikon ”Tulostuslokero” jälkeen). Aseta valinta Different odd and even (Erilainen pariton ja parillinen sivu) -valintaruutuun ja hyväksy valintasi OK-painikkeella.