3.1 Tiedonhankinnan suunnittelu

41_tiedonhankinta

Tässä luvussa kerrotaan, minkälaisia vaiheita tieteelliseen tiedonhankintaan kuuluu ja minkälaisista lähteistä tarvittava tieto voi löytyä. Luku antaa vinkkejä myös tiedonhallinnan suunnitteluun.