Luvun S.1 harjoitukset

HARJOITUS 1 – Teksti

 1. Mitä yhteistä on docx- ja wpd-tiedostomuodoilla ja mitä sinun on syytä muistaa niitä käyttäessäsi.
 2. Mitä sinun on tärkeää muistaa erikoisia kirjasinlajeja käyttäessäsi?

HARJOITUS 2 – Taulukko

 1. Miksi kutsutaan taulukoissa taulukon sarakkeet ja rivit muodostavia osasia?

HARJOITUS 3 – Kuvat ja piirrokset

 1. Bittikarttakuva muodostuu yksittäisistä kuvapisteistä eli…?
 2. Mitä etuja vektorigrafiikkakuvilla on bittikarttakuviin verrattuna?

HARJOITUS 4 – Tiedon rakenteinen käsittely

 1. Mitä hyötyä on tiedon rakenteisesta käsittelystä mm. tekstinkäsittelyssä?

HARJOITUS 5 – Oikean työkalun valinta

 1. Mikä olisi mielestäsi sopiva, nopea ja eri ohjelmien kanssa yhteensopiva työkalu muistiinpanojen kirjoittamiseen: taitto-ohjelma, tekstinkäsittelyohjelma vai tekstieditori?

VASTAUKSET

HARJOITUS 1 – Teksti

 1. Kyseiset tiedostomuodot ovat kaupallisten ohjelmien tiedostomuotoja, joten niiden toimintaperiaate ei ole avoimesti maailman eri ohjelmakehittäjien tiedossa. Niinpä niiden avaaminen muilla kuin em. tiedostojen luomiseen tarkoitetuilla ohjelmilla voi olla ongelmallista: kaikki doc- ja wpd-asiakirjoissa olevat muotoilut eivät välttämättä toistu samanlaisina toisissa ohjelmissa jne. Lisäksi Officen uudemmilla versioilla tehdyt docx-tiedostot eivät välttämättä avaudu vanhemmissa ohjelmistoversioissa.
 2. Kaikissa kirjasinlajeissa ei ole mm. skandinaavisia merkkejä å, ä ja ö.

HARJOITUS 2 – Taulukko

 1. Soluiksi.

HARJOITUS 3 – Kuvat ja piirrokset

 1. Pikseleistä.
 2. Vektorigrafiikkakuvien koon muuttaminen ei huononna kuvan laatua.

HARJOITUS 4 – Tiedon rakenteinen käsittely

 1. Voit hyödyntää tekstinkäsittelyohjelmassa mm. automaattisia tyylimuotoilu-, sisällysluettelo- ja hakemistotoimintoja.

HARJOITUS 5 – Oikean työkalun valinta

 1. Tekstieditori.