S.2 Tekstinkäsittely

Muistiinpanoja ja muotoilematonta tekstiä voit kirjoittaa tekstieditorilla, mutta vaativampien asiakirjojen tuottamiseen tarvitset useimmiten tekstinkäsittelyohjelmaa (Word Processor). Tekstinkäsittelyohjelman avulla voit mm. liittää asiakirjaan kuvia, luoda taulukoita ja hyödyntää rakenteisen tiedonkäsittelyn etuja tyylien avulla (lisätietoa rakenteellisuudesta). Tässä osassa käydään läpi  seuraavia asioita:

  • sivuasetusten hallinta
  • sisällysluettelon luominen
  • sivunumerointi
  • taulukoiden ja kuvien käyttäminen asiakirjassa
  • tallentaminen eri tiedostomuotoihin ja tulostaminen

Tämän luvun esimerkeissä käytetään Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaa. Toiminnot ovat kuitenkin samantyyppisiä muissakin ohjelmissa, esimerkiksi LibreOffice Writer:issä.