4.1 Tietoturvan ja tietosuojan perusteet

Tietotekniikan käyttäjänä vastuullasi on huolehtia muun muassa siitä, etteivät sinulle tärkeät tiedot pääse tuhoutumaan. Koska tietoturvaa uhkaavat monet eri tekijät, uhkatekijöiden tunnistaminen auttaa niiden torjumisessa. Tässä osassa saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on tietoturva ja miksi se on tärkeä asia?
  • Mitä on tietosuoja ja miten voit vaikuttaa itseäsi koskevaan tietosuojaan?
  • Mitä ovat tietoturvaan vaikuttavat inhimilliset ja tekniset uhkatekijät?