S.3 Taulukkolaskenta

Taulukkolaskentaohjemaa käytetään mm. taulukkojen ja erilaisten rekistereiden ylläpitoon, tietojen analysointiin ja laskentaan. Taulukkolaskentaohjelmalla voit myös luoda graafisia kuvaajia, kuten pylväs- ja ympyräkaavioita. Tässä osassa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

  • taulukon luominen ja tietojen syöttäminen taulukkoon
  • taulukon ulkoasu- ja lukumuotoilut
  • soluviittaukset ja tavanomaisimmat laskutoimitukset
  • kaavion luominen taulukon luvuista.

Toiminnot esitetään Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla, mutta voit soveltaa sivujen ohjeita myös muihin ohjelmiin, esimerkiksi LibreOffice Calciin.