Tiedonhankinnan kanavat

Tiedontarve määrittelee, mitä kautta tietoa kannattaa etsiä.

Etsitkö tiettyä kirjaa? Sinun kannattaa hakea Helka-tietokannasta, josta löydät Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmiin hankitut painetut ja sähköiset aineistot. Haluatko hakea kirjaa useasta kirjastosta samanaikaisesti (esimerkiksi kaikkien korkeakoulujen kirjastoista)? Käytä Finna.fi-hakupalvelua.  

Etsitkö tutkimusartikkeleita? Voit etsiä Helkasta kansainvälisiä artikkeleita otsikolla tai lehden nimellä. Kotomaisia artikkeleita sinun kannattaa etsiä Finna.fistä. Jos et löydä artikkelia elektronisena, lehti voi löytyä myös painettuna kirjastosta. Google Scholarin avulla voit löytää lisää avoimesti julkaistuja artikkeleita.  

Haluatko selata, mitä lehtiä kirjastoon on hankittu? Helkan lehtihaun avulla voit hakea lehtiä kategorioittain. Voit selata kirjaston tilaamia e-lehtiä aihealueittain myös BrowZine-palvelun visuaalisessa käyttöliittymässä, jossa voit koota tieteenalasi lehtiä ja artikkeleita omaan lehtihyllyysi. 

Etsitkö opinnäytteitä? Voit hakea Helsingin yliopiston painettuja ja sähköisiä opinnäytteitä Helkasta. Lisäksi voit selata sähköisiä opinnäytteitä yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa. Muiden korkeakoulujen opinnäytteet löydät Finna.fi:n haulla.  

Tarvitsetko nopeasti uutta tietoa tietystä aiheesta ja sinulla ei ole tarvetta kartoittaa kattavasti aiheesta julkaistua tietoa? Sinun kannattaa suunnata hakusi ensin Helka-tietokantaan tai avoimeen verkkoon esimerkiksi Google Scholarilla.  

Oletko kartoittamassa, mitä aiheesta on kirjoitettu esimerkikiksi opinnäytetyötä varten? Sinun kannattaa etsi tietoa oman alasi tieteellisistä tietokannoista. Käytä apunasi tieteenalaoppaita löytääksesi aiheeseesi sopivat tietokannat.  

Helkan tietokantahaun kautta löydät kirjaston hankkimat tietokannat. Saat hausta kattavamman, kun haet useasta eri tietokannasta erilaisia tieteellisiä tiedonlähteitä.  

Seuraavaan kaavioon on koottu erilaisia tiedontarpeita ja niitä vastaavia tiedonhankintakanavia, joiden avulla voit löytää sopivia tiedonlähteitä. Kaavion tiedot on esitetty myös ylhäällä tekstissä.

Mitä etsit => Mistä etsiä
Tietty kirja => Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista:

  • Helka-tietokannasta sekä painettuja että e-kirjoja

Useasta kirjastosta samanaikaisesti
Finna.fihakupalvelulla.

Tietty lehtiartikkeli =>
  • Löydät Helkasta kirjaston hankkimat elektroniset artikkelit.
  • Google Scholarin avulla voit löytää lisää avoimesti julkaistuja artikkeleita.
  • Jos et löydä artikkelia elektronisena, etsi Helkasta lehden nimellä. Lehti voi löytyä painettuna kirjastosta.
E-lehtiä aihealueittain => Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista:

  • BrowZine-palvelulla voit selata kirjaston tilaamia e-lehtiä aihealueittain sekä koota tieteenalasi lehtiä ja artikkeleita omaan lehtihyllyysi.
  • Helka-lehtihaun avulla voit hakea lehtiä kategorioittain.
Tietty tietokanta => Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista:

Opinnäytteitä => Helsingin yliopiston opinnäytteitä:

  • Helkassa painetut ja sähköiset opinnäytteet
  • Heldassa voit selailla sähköisiä opinnäytteitä

Muiden yliopistojen opinnäytteet Finna.fi:ssä.

Tarvitset nopeasti uutta tietoa tietystä aiheesta, mutta sinulla ei ole tarvetta kartoittaa kattavasti aiheesta julkaistua tietoa. => Helka-tietokannasta tai avoimesta verkosta esimerkiksi Google Scholarilla.
Kattava kartoitus: mitä aiheesta on kirjoitettu? =>
  • Etsi tietoa oman alasi tieteellisistä tietokannoista. Käytä tieteenalaoppaita löytääksesi aiheeseesi sopivat tietokannat.
  • Etsi laaja-alaisesti – esimerkiksi artikkeleita, tutkimusraportteja, tieteellistä kirjallisuutta ja opinnäytteitä useasta eri tietokannasta.