3 Tiedonhankinta

Section 3 in English | Avsnitt 3 på svenska

 

Tiedonhankinta on osa akateemista ammattitaitoa, johon harjaannutaan opiskeluaikana. Tämän osion suorittaminen tähtää tieteellisen tiedonhankinnan tärkeimpien perustaitojen hallintaan:

  • tunnet tiedonhankinnan eri vaiheet
  • tunnet erilaisia tieteellisiä tiedonlähteitä ja tiedonhaun välineitä
  • osaat tiedonhaun perustekniikat ja osaat muodostaa hakulauseita
  • osaat etsiä tiedonlähteitä Helkan avulla
  • osaat arvioida hakutuloksia ja tarvittaessa muokata hakuja
  • osaat arvioida löytämiäsi lähteitä kriittisesti ja tiedät mitä tarkoittaa tieteellisten julkaisujen vertaisarviointi
  • hallitset hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteet