3 Informationssökning

Section 3 in English | Osio 3 suomeksi

 

Informationssökning är en väsentlig del av den akademiska yrkeskunskapen som man lär sig under studietiden. När du har genomgått detta avsnitt behärskar du de viktigaste grundfärdigheterna i vetenskaplig informationsinsamling:

  • du känner till de olika skedena i processen med informationssökning
  • du känner till olika vetenskapliga informationskällor och verktyg för informationssökning
  • du känner till grundteknikerna i informationssökning och kan bilda sökfraser
  • du kan söka informationskällor i Helka
  • du kan bedöma sökresultaten och vid behov ändra sökningarna
  • du kan kritiskt bedöma de källor du hittar och vet vad referentgranskning av vetenskapliga publikationer innebär
  • du behärskar grundprinciperna för god vetenskaplig praxis